Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mini ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017″

Ideju konkursa mērķis  ir sniegt atbalstu novadu nevalstiskajām organizācijām, iniciatīvu grupām, sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā – Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.

 Ideju veidi:

  •  Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
  •  Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
  •  Sporta aktivitātes un pasākumi;
  •  Izglītojoši un informatīvi pasākumi.

Pieejamais finansējums:
-    vienai Idejai max summa līdz 100 EUR;
-    kopējais konkursa budžets 1250 EUR.

Ideju konkurss izsludināts: 07.03.2017.

Projekta Idejas iesniegšana: 07.04.2017. plkst. 23.59, sūtot uz epastu: viduslatgales.jil@gmail.com

-     Tikšanās ar Ideju autoriem projektu īstenošanas vietās: līdz 26.04.2017.
-     Rezultātu paziņošana: 26.04.2017.
-     Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2017. – 01.08.2017.
-     Atskaišu iesniegšana: līdz 15.08.2017.

Papildu informācija
Papildu jautājumus par konkursa norisi rakstīt uz e-pastu: viduslatgales.jil@gmail.com ar
norādi “Jautājums par JIL MINI ideju konkursu 2017”, lasīt  papildinformāciju šeit   vai zvanīt 27130411 [Inese], 24919686 [Sarmīte].

Avots: Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv