Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mirkli pirms Ziemassvētkiem

Nāc, nāc pļavās, ielās un kokos! Nāc, nāc skursteņos, durvīs un logos!
Nāc, nāc, cik tikai ātri vari, Nāc pie mums un pie citiem arī!
Nāc, nāc Ziemassvētku vakarā, SNIEGS! Nāc, nāc acīs, sirdīs un prātos!
Nāc, nāc dziesmās, vārdos un skatos! Nāc, nāc, cik tikai ātri vari,
Nāc pie mums un pie citiem arī! Nāc, nāc Ziemassvētku vakarā, PRIEKS!
/Māra Cielēna/

Arvien straujāks temps, arvien straujāks dzīves ritms, šķiet, tās ir galvenās šā laika iezīmes. Ne tikai diena un nedēļa, bet nu jau arī mēnesis un gads ir par īsu, lai visu iecerēto varētu bez steigas pagūt. Bet, kad gaisā sāk virmot kanēļa, mandarīnu, piparkūku un eglītes smarža, mēs sākam just Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos. Svētki ir kā atelpas brīdis, kā atskatīšanās uz paveikto. Skolā tas ir 1.semestra mācību darbs. Kā ir veicies? Ļoti labi, jo 69 skolēni no 183, kas noslēdzot 2019./2020. mācību gada I semestri ir sasnieguši optimālu vai  izcilu mācību sasniegumu līmeni.  Paldies, Jums, vecāki, par labajiem  bērniem!

Savas zināšanas I semestrī turpinājām papildināt iesaistoties arī  ārpusstundu pasākumos un projektos:”Latvijas skolas soma” programmā, kur skolēniem ir iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītas inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. British Council pārstāvniecības Latvijā projektā  “Darīt kopā” mācāmies sadarboties. Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” skolēniem ir iespēja savas zināšanas pilnveidot. ESF” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolēniem ir iespēja uzlabojot savas kompetences un mācību sasniegumus. Esam aktīvi iesaistījusies sporta sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs.

Paldies, skolas kolektīvam! Paldies, šoferīšiem par izturību!  Paldies novada domei par atbalstu un sapratni!
Skaisti, ka steidzīgajā ikdienā ir arī svētki, kad būt kopā ar ģimeni, ar saviem mīļajiem. Ziemassvētki ir vieni no sirsnīgākajiem un labestīgākajiem svētkiem. Tāpēc Ziemassvētkos dāviniet  viens otram labus vārdus, lai tie pavisam neizzustu no steigas pilnās pasaules. Dāviniet to siltumu, kas svecēs plīv, un neļaujiet, lai vienaldzība tik bieži sirdīs ienāk. Ziemassvētkos dāviniet mazliet sev zaļās egles spītu, tad darbu kamolā kāds dzīpars būs Laimes mātes ieadīts.

 Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, siltums un gaisma Jūsu mājās! Lai Jaunajā gadā katra diena ir piepildīta labiem darbiem un gaišām domām!

            Aglonas vidusskolas direktore   Lidija Šatilova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv