Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Muzejpedagoģijas nodarbība Maizes muzejā

Kādā sniegotā ziemas dienā projekta  “Skolas soma” ietvaros devāmies uz Aglonas Maizes muzeju. Bērnībā ikviens esam šķīruši grāmatiņas “Cepu, cepu kukulīti” lappuses, skatījušies mīlīgās ilustrācijas, skaitījuši pantu: “Cepu, cepu kukulīti: citu lielu, citu mazu…”

Šajā dienā 7. klases skolēniem un audzinātājai bija iespēja apgūt maizes cepēja prasmes. Maizes muzeja vadītājas V. Kudiņas un darbinieču R. Dzalbas, Odzemiras vadībā veidojām maizes kukulīšus, sarotājām tos ar sev tīkamām zīmēm.

Kamēr maizīte cepās, Vijas Kudiņas vadībā runājām, kā jāuzvedas pie galda ēdot. Lai cik atšķirīga būtu tautu kultūra, uzvedības normas vienādas. Pie galda nedrīkst muļķoties. Tad ēdienam nav svētības. Ēdiens jāciena. Tad būs ne tikai sāta sajūta, bet arī svētība. Vija Kudiņa citēja žurnālā “Nacionālā Ģeogrāfija” rakstīto.

Latgales ļaudis ciemiņus vienmēr cenšas pacienāt: kaut ar tējas vai kafijas krūzi. Arī  mums galdā tika likta maize- gan rupjmaize, gan baltmaize. Vija Kudiņa aicināja izgaršot maizi: nokost kumosu un to lēnām sakošļāt. Bērni bija izbrīnīti par garšas buķetēm, ko sajuta. Kad tika pasniegta zāļu tēja un medus, atkal varēja dzirdēt, kādas nebijušas garšas sajūtas izbaudītas. Jaunieši pieraduši pie tējas fasētas maisiņos. Retā mājā vāc un kaltē augu tējas. Kad gājām mājās, kāds zēns nebeidza  jūsmot, cik garšīga rupjmaize ar medu, piedzerot zāļu tēju.

Sarunās par galda kultūru, ēšanas tradīcijām,par mūsu, latviešu, senču darba prasmēm, saistot to ar attēloto daiļdarbos, laiks pagāja nemanot. Maizīte izcepās. Maizes ceptuves darbinieces to siltu, aromātisku ienesa muzeja telpās.  Aizkustināja skats, kā bērni  siltos kukulīšus lika pie sejas, ieelpoja maizes smaržu. Kad gājām uz mājām, kāds zēns gāja, piespiedis iesaiņoto maizīti pie krūtīm. “Maizīte mani silda,” viņš teica.

Ir svētīgi aiziet uz Maizes muzeju, piedalīties maizes cepšanas meistardarbnīcā. Paldies ārpusklases darba organizatorei  Inārai Ukinai par piedāvāto iespēju projekta “Skolas soma” ietvaros  iepazīt maizes radīšanas ceļu, Maizes muzeja vadītājai Vijai Kudiņai par saistošo stāstījumu un darbošanos meistarklasē!

Informāciju iesniedza: Regīna Grigule,  Aglonas vidusskolas 7. klases audzinātāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv