Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mūzika, ziedi un pateicības skolotājiem

Ar košās krāsās krītošām koku lapām un krāsainu kļavas lapu paklāju zem kājām, ar ziedošajiem miķelīšiem dārzos esam iegājuši rudenī. Klāt arī oktobra pirmā svētdiena – Skolotāju diena.

Darba nedēļas nogalē Aglonas Kultūras centrā  norisinājās pedagogiem veltīts pasākums. Uz skatuvi tika aicināta puišu grupa “Baritoni”. Zem nosaukuma “Baritoni” slēpjas četri draugi – Mārtiņš Strods, Ingars Puncuļs, Normunds Litovnieks un Artūrs Puncuļs. Visi puiši ir no Rēzeknes. Grupas “Baritoni” izpildījumā skanēja dažādu laiku un žanru mūzika: gan visiem pazīstamas  latviešu komponistu  dziesmas, gan populāras ārzemju dziesmas, gan pašu sacerētās kompozīcijas. Puiši iepriecināja ar sirsnīgu, skanīgu un krāšņu koncertu,  neatstājot vienaldzīgu nevienu skatītāju. Pēc emocionāla koncerta tika sumināti Aglonas novada skolotāji, kas atzīmē šajā gadā nozīmīgas darba gaitu jubilejas. Novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics savā uzrunā akcentēja cik svarīga loma cilvēka dzīvē ir izglītībai un skolotājiem: “Mums katram noteikti ir savs mīļākais skolotājs, kuru atceramies no tāliem un ne tik tāliem skolas gadiem. Kāds noteikti vairāk palicis atmiņā. Cits ar savu smaidu, cits ar vienkāršību, cits- ar stingrību. Bet viņi visi  mums vēlējuši un mācījuši tikai labu”.
Pedagogs nav vienkārša profesija, tā ir sevis ziedošana kaut kam ļoti, ļoti vērtīgam, tas ir īpašs ceļš, kas iet vienā ritmā ar laiku, kas nekad neapstājas, jo caur to tiek vesta un veidota jaunā, gudrā un progresīvā paaudze, kura nākotnē veidos stipru valsti.
Aglonas novads lepojas ar profesionāliem, zinošiem, radošiem, nenogurstošiem un atsaucīgiem pedagogiem, kuri iegulda savu darbu un sirds degsmi novada un Latvijas nākotnē. Vakara gaitā skanēja pateicības vārdi mūsu jubilāriem.

Aglonas novada PII darba jubilejas svin: 5 gadus skolotāja Vilija Domuļeva, 15 gadus skolotāja Ligita Kokoriša,  35 gadus skolotāja Maruta Lukaševiča un 10 gadus saimniecības pārzine Larisa Ļeonoviča Misāne.

Par  ilggadēju un apzinīgu darbu Aglonas vidusskolā sveica Viktoriju Bahromkinu, Ņinu Kurmi, Irīnu Skutāni un skolotāju Elēnu Čaupjonoku  35 gadu jubilejā.

Priežmalas pamatskolā darba jubilejas svin: sākumskolas un mūzikas skolotājai Ilona Bazuļeva – 30 gadi,  tehniskā personāla darbiniece Irēna Artjomova -40 gadi.

Aglonas Katoļu ģimnāzija: 30 gadu jubileja skolotājai Inārai Rečai, pateicība par darbu skolas medmāsiņai Skaidrītei Mežiniecei.

Aglonas bazilikas Kora skolā šogad direktores amatā stājusies Juta Kondavniece. Sirsnīgs paldies izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem par darbu! Lai  veselība, izturība  un veiksme 2020./2021. mācību gadā!

FOTOGALERIJA

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv