Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

NĀC, TE TEVI SADZIRDĒS, TU LABĀK DZIRDĒSI SEVI!

AGLONAS BAZILIKAS  KORA SKOLA aicina savā  pulkā jaunus mūzikas draugus (vecumā no 7 – 13 gadiem) 2013./2014.mācību gadam.

Konsultācijas – 31.maijā, 3.jūnijā plkst.14.00

Iestājpārbaudījums -   4.jūnijā plkst.  14.00

Skolas uzdevums:

♪Attīstīt jaunos  talantus, audzināt un izglītot topošos  mūziķus un mūzikas klausītājus.

Mācību  organizācija:

♪Mācību ilgums Kora skolā ir 8 gadi;

♪ Audzēkņi piedalās valsts un starptautiskajos projektos, konkursos un koncertos.

Jūsu bērns, mācoties Kora skolā:

♪ Attīstīs muzikālās, intelektuālās un emocionālās  spējas;

♪ Izkops savu balsi, gūs iemaņas solo, ansambļa un kora dziedāšanā;

♪ Apgūs mūzikas instrumentu  spēli;

♪ Iegūs zināšanas mūzikas vēsturē un  teorijā;

♪Saturīgi aizpildīs brīvo  laiku, muzicējot kopā  ar  saviem vienaudžiem;

♪ Attīstīs  spējas klausīties un ieklausīties mūzikā;

♪ Apgūs skatuves kultūru, iemācīsies sevi  prezentēt.

Aglonas bazilikas Kora skolas piedāvātais izglītības īstenošanas pakalpojums ir īpašs un pieejams:

♪ Liels individuālo stundu  skaits;

♪ Mazskaitlisks grupu  iedalījums;

♪ Īpaši mācību  līdzekļi – mūzikas instrumenti (klavieres, ērģeles, kokle).

KĀ  MŪS  ATRAST - Ciriša iela 8 (bijušās klostera telpas, 1.stāvs)

Tālruņi – 26596244, 25911398

BŪSIET LAIPNI GAIDĪTI!