Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nākamais vidusskolēn!

2020. gada 1. septembrī 10. klasē mainīsies veids, kā tiks organizētas mācības vidusskolas posmā. Vidusskolas izglītības mērķis ir palīdzēt apzināties savas spējas un  intereses, lai sagatavotos izglītības turpināšanai sevi interesējošā jomā. Mācoties vidusskolā aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12. klasē tev būs iespēja veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi interesē – padziļināti apgūt specializētos kursus. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē. Mācību saturs izveidots trīs līmeņos, tas dos iespēju tev izvēlēties ,kurus priekšmetus mācīties vairāk ,kurus mazāk atbilstoši tavām interesēm. Tiks piedāvāti arī specializētie kursi, iespēja paplašināt savu interešu loku ārpusstundu aktivitātēs.

2020./2021. mācību gadā varēsi apgūt  jaunu  specializēto kursu ”Valsts aizsardzības mācība”.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību tu:

  • Mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (apm. 36 stundas nedēļā)
  • Apgūsi visas mācību jomas , taču atšķirīgā dziļuma pakāpē atkarībā no tavām interesēm
  • Izvēlies un apgūsti 3 padziļinātos kursus
  • Veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar padziļinātajiem kursiem.       Beidzot vidusskolu kārtosi pārbaudes darbus.
  • Latviešu valodā –vismaz optimālajā līmenī
  • Svešvalodā vismaz optimālajā līmenī
  • Matemātikā vismaz optimālajā līmenī
  • Divos no padziļinātajiem kursiem – augstākajā līmenī.

Iestājoties vidusskolā  vērā tiks ņemtas tavas sekmes apliecībā par pamatizglītības programmas apguvi.  Plašāk par izmaiņām vari iepazīties Skola 2030 mājaslapā.

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv