Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nekustamā īpašuma izsole

Saturs atjaunots: 10.06.2015.

„Aglonas novada domes izsoles komisija izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli
nekustamajam īpašumam “Dimanti”, kadastra Nr.7642 006 0102, adrese : „Dimanti”, Fintmuiža, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304.
Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 23.07.2015., plkst.10.00.
Īpašumu var apskatīt un ar izsoles noteikumiem var iepazīties darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573 (Aglonas novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļa).
Reģistrēšanās izsolei Aglonas novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā noteikta līdz 22.07.2015. plkst.12.00.
Reģistrācijas maksa ir 50,00 EUR, nodrošinājuma nauda ir 290,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.
Nosacītā cena ir 2900,00 EUR.
Izsoles uzvarētājam 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums un 10 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu.”

Informāciju iesniedza:
Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists
Ainārs Streļčs
Tālrunis: 65324570
e-pasts: ainars.strelcs@aglona.lv

Ainārs Streļčs Zemes lietu speciālists 65324570 ainars.strelcs@aglona.lv