Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nekustamā īpašuma “Klucīši” izsole

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Klucīši”,  kadastra Nr. 6072 007 0198, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Izsole notiks  2020. gada 11. maijā plkst. 12.00 Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā.  Reģistrēšanās izsolei novada domes Klientu apkalpošanas centrā noteikta līdz 08.05.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 12400,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 1240,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr. 90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122  ar atzīmi: „nodrošinājuma nauda objekta „Klucīši” izsolei” līdz 2020. gada 11. maija plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi Klucīši

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv