Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novads cītīgi talkoja

Saturs atjaunots: 2.05.2013.

Neskatoties uz Lielās talkas dienas drēgno laiku, Aglonas novada iedzīvotāji, pagastu pārvaldes, izglītības iestādes ar apņēmīgu neatlaidību un centību sakopa novada teritorijas. Talkas koordinators Viktors  Dimpers uzsvēris, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem talka kļūst arvien vairāk apmeklēta un atsaucība ir lielāka. Īpašs prieks, ka uz talku pulcējas dažāda vecuma iedzīvotāji – gan jaunieši, gan vecāka gada gājuma cilvēki.

 

 

 

Aglonas ciema iedzīvotāji piedalījās akcijā „Pagalmiņi”, sakopjot apkārtni savos pagalmos un arī Aglonas bazilikas teritoriju. Karaļa kalnā talkotāji stādīja kociņus. Savukārt Aglonas vidusskolas 12.klases skolēni devās laivu braucienā pa Tartaku un sakārtoja upes krastus. Neiedomājami daudz plastmasas gružu nācās skolēniem izvilkt no ledainā ūdens. Kā atzina čaklie laivotāji, diemžēl paši vietējie iedzīvotāji un zemledus makšķernieki  vēl nav pieraduši domāt zaļi un apzināties, ka PET pudeles ilgstoši nesadalās.

Aglonas vidusskolas skolēni skolas teritorijas sakopšanas darbus turpinās vēl arī šonedēļ.

 

 

Lielās Talkas ietvaros  talkoja arī Jaunaglonas iedzīvotāji. Jaunaglonā 12 cilvēki pēc pašu iniciatīvas sakopa Aglonas Romas katoļu draudzei piederošo teritoriju –  Reuta muižas parku -, rupīgi apgrieza kociņus un  sakārtoja ceļa malas. Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis pateicās par darbu gan Jaunaglonas talciniekiem, gan Aglonas pagasta iedzīvotājiem, kuri uzkopa bazilikas teritoriju.

Grāveru ciemā pulcējās 55 talcinieki, kuri dalījās grupās un sakopa  Jazinkas ezera krastu visa ciema garumā, pareizticīgo baznīcas apkārtni, Kovaļovas vecticībnieku baznīcas apkārtni, daudzdzīvokļu mājas pagalmus un Grāveru autobusu pieturas teritoriju, kā arī Kovaļovas, Raģeļu, Voveru un  Slobodas kapus. Talcinieki kopā savāca 300 atkritumu maisus.

 

 

 

Šķeltovā tika organizēta akcija ,,Sakop savu sētu”, kurā piedalījās vairāk kā 20 iedzīvotāji. Šķeltovas pagasta centrā talkā piedalījās 18 cilvēki, kuri sakopa Šķeltovas pareizticīgās baznīcas kapu teritoriju un kapu kopiņas, kurām vairs nav tuvinieku un piederīgo, līdz ar ko tās netika koptas jau gadiem. Kopā šķeltovieši savāca 280 maisus.

Kastuļinas pagastā „Lielās talkas” ietvaros apkārtnes sakopšanā tika organizēti vairāki etapi. Skolēni uzkopa skolas apkārtnes teritoriju, Priežmales ciems tika attīrīts no papīriem, pudelēm, kas ziemas periodā bija biezi „sasētas”. Priežmalas pamatskolas skolnieki uzsvēra, ka ar draugiem uzkopt apkārtni ir daudz jautrāk,  laiks rit tik ātri, ka pat nepamani, kā paskrien vairākas stundas, un rodas gandarījums par labi padarīto darbu. Kastuļinas pagasta iedzīvotāji savāca arī  gružus Ilzes ezera krasta pludmalē, bērzu birzī, automašīnu stāvvietās Ogureckā un Kauškaļos, Priežmales autobusu pieturā un vēl citos objektos. Kopā savākti 150 atkritumu maisi. Talka apvienoja ne tikai ciema iedzīvotājus, bet arī tuvākās apkārtnes iedzīvotājus.

 

 

 

Prieks, ka talkotājus nebiedēja ne  lietus, ne  vēsais laiks! Kopīgu pūliņu rezultātā Aglonas novads kļuvis vēl sakoptāks.

 

Paldies ikvienam, kurš piedalījās Lielās talkas aktivitātēs!