Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nevaram bez izlaiduma!

Par tradīciju Šķeltovas pamatskolā ir kļuvis 4.klases izlaidums. Tas ir brīdis, kad 4.klase atvadās no sākumskolas un tiek uzņemti pamatskolā. Šis izlaidums bija īpašs, jo 4.klasi beidza 12 skolēni. Skaita ziņā tā ir vislielākā klase skolā.

Viņu vidū ir gan teātra, gan deju, gan folkloras, gan sporta, gan rokdarbu pulciņu dalībnieki. Aglonas zēnu kora dalībnieku -5 zēnu- balsis mūs ir iepriecinājušas visos skolas pasākumos. Daži jau ir izmēģinājuši roku darbojoties Šķeltovas mazpulkā.

Liels paldies par tādiem aktīviem, atsaucīgiem, labiem bērniem viņu vecākiem – Prusaku, Girsu, Solimu, Taraseviču, Kozlovu, Japiņu, Melderu, Mosenkovu, Kampānu, Naidenoku ģimenēm.

Lai arī turpmākie skolas gadi viņiem ir skanīgi, aktīvi, raiti, atraktīvi un augstiem sasniegumiem bagāti!

  Skolas kolektīva vārdā, direktore Olga Afanasjeva.