Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nikodema Rancāna 145. gadu jubilejas piemiņai veltīts konkurss „Nikodema Rancāna bolva Latgolys izcyluokajim pedagogim”

2015. gada 13. septembrī notiks konkurss „Nikodema Rancāna bolva Latgolys izcyluokajim pedagogim”, tā mērķis ir ne tikai N. Rancāna piemiņas saglabāšana, bet arī skolotāja profesijas popularizēšana un tās prestiža paaugstināšana sabiedrībā.

Konkursu rīko Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība (RLKB), sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Augstskolu (RA).
Balva tiks pasniegta vispārējas un pamatizglītības izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstākās un vidējās profesionālās mācību iestāžu mācībspēkiem par ievērojamu ieguldījumu izglītības jomā, latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.
Nikodema Rancāna balvas pretendentus izvērtēs kompetenta žūrija, kuras sastāvā tiks aicināti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales novadu pašvaldībām, izglītības un kultūras darbinieki
Pedagogi tiks nominēti sekojošajās nominācijās:

  • par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolās/augstskolās izglītības iestāžu mācību/studiju vidē;
  • par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, moderno tehnoloģiju pielietojuma apmācības, metodisko darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u.c.);
  • par mūsdienīgu un radošu pieeju skolām darba tikuma audzināšanai un amatu apgūšanai;
  • par veiksmīgu jaunā pedagoga debiju (iniciatīva, spēja ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u.c.(pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus).

Latgales reģiona skolas (t.sk. profesionālās), augstākās izglītības iestādes tiks aicinātas nosaukt vienu kandidātu katrai nominācijai.
RLKB izsludina konkursu Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, RA mājas lapā www.ru.lv, portālos www.lakuga.lv, www.latgale.lv, Latgales novada pašvaldību mājas lapās un informē Latgales reģiona skolas (t.sk. profesionālās), augstākas izglītības iestādes par kandidātu pieteikšanu līdz šī gada 5. septembrim.

Konkursa nolikums:  rancana_bolva_nulykums

Avots: Rēzeknes Augstskola

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv