Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

No 1.jūlija jānodrošina domes sēžu audio ierakstu ievietošana mājas lapā

Seši no desmit Latvijas iedzīvotājiem atzinuši, ka nejūtas informēti par savā pašvaldībā notiekošo un pieņemtajiem lēmumiem. Vienlaikus tikai 5% iedzīvotāju regulāri (vismaz reizi mēnesī) seko līdzi pašvaldības mājaslapā publicētajiem lēmumiem un lasa domes sēžu protokolus, noskaidrots Lattelecom veiktajā aptaujā. No 2014. gada 1. jūlija iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai lasīt domes sēžu protokolus, bet arī klausīties to audio ierakstus pašvaldības mājas lapā, kā to paredz likumdošana.

Aglonas novada pašvaldībā domes sēdes tiek ierakstītas audio formātā arī šobrīd. Notiek darbs, lai ar 1. jūliju nodrošinātu ieraksta ievietošanu mājas lapā.
Domes sēžu protokoli likuma kārtībā tiek ievietoti mājas lapā www.aglona.lv , kā arī īss pārskats ir lasāms domes ikmēneša informatīvajā izdevumā “Aglonas novada vēstis”.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe uzsver: “Aglonas pašvaldība aktīvi strādā, lai informētu novada iedzīvotājus par aktualitātēm. Cenšamies to darīt konsekventi, pārdomāti, ievērojot pēctecību, bez liekas greznības, protams, liekulības un negatīvisma. Sēžu audio ieraksti no š.g.2014.gada jūlija būs jauna iespēja papildus informācijai mājas lapā uzzināt, kā tiek risināti novada jautājumi domes sēdēs.”

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis stāsta: “Jau šobrīd vairākas pašvaldības nodrošina iespēju domes sēdēm sekot līdzi gan klausoties, gan citviet arī skatoties. Esam pārliecināti, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk sāks interesēties par savā pašvaldībā notiekošo ne tikai kultūras, sporta un citās jomās, bet arī par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, jo pašvaldības strādā pie tā, lai iedzīvotāji būtu informēti, aktīvi un iesaistītos lēmumu pieņemšanā.”

Kā liecina pētījums, Latvijā redzama tieša sakarība starp iedzīvotājiem, kas nejūtas informēti par pašvaldības darbu un paši arī nav meklējuši informāciju. Proti, 62% ne reizi nav lasījuši domes sēžu protokolus vai sekojuši līdzi pieņemtajiem lēmumiem pašvaldības mājas lapā. Visbiežāk jeb vismaz reizi mēnesī informāciju par lēmumiem meklē iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 74 gadiem (12%, salīdzinot ar 5% vidēji Latvijā).

Atšķirības vērojamas arī pilsētu un lauku iedzīvotāju vidū – laukos iedzīvotāji pašvaldības darbam seko līdzi krietni aktīvāk, proti, pat 24% respondentu vismaz reizi četros piecos mēnešos lasa domes sēžu protokolus vai lēmumus, bet rīdzinieku vidū to iedzīvotāju proporcija, kas nekad nav interesējušies par domes lēmumiem, ir pat 74%.

Aglonas novada dome atgādina, ka likuma “Par pašvaldībām” 26. pants nosaka, ka domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi. Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Pieejamību domes lēmumiem un domes sēžu protokoliem nodrošināta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka no 2014. gada 1. jūlija pašvaldībām būs jānodrošina domes sēžu ierakstīšana audio formātā un ieraksta ievietošana pašvaldības domes mājas lapā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv