Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

No 1.jūlija nekustamā īpašuma izsoles rīko elektroniski

Ir  stājušies spēkā likuma grozījumi, kas paredz pilnībā atteikties no nekustamā īpašuma izsoļu organizēšanas klātienē, mainot izsoles norises kārtību no izsoles klātienē uz izsoli elektroniskā vidē. Elektronisko izsoļu mērķis ir samazināt personu negodprātīgu vai prettiesisku rīcību nekustamā īpašuma izsolēs, tādējādi samazinot riskus, kas saistīti ar izsoles dalībnieku savstarpējo saskarsmi. Jaunā kārtība nodrošinās godīgu konkurenci starp solītājiem.

 Elektronisko izsoļu vietne ir valsts informācijas sistēmas – Izpildu reģistra – daļa, kuru uztur Tiesu administrācija. Jaunā vietne nodrošinās iespēju izvietot nekustamā īpašuma izsoļu sludinājumus, veikt personas atbilstības dalībaiizsolē pārbaudi un to autorizāciju, noturēt izsoli, veikt paziņojumu nosūtīšanu tās dalībniekiem, kā arī citas ar izsolesorganizēšanu un norisi saistītas darbības.

Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā personām, kuras vēlas no 1.jūlija piedalīties zvērināta tiesu izpildītāja vaino 2016.gada 1.jūlija piedalīties maksātnespējas procesa administratora rīkotās nekustamā īpašuma izsolēs, jāreģistrējas Izsoļu dalībnieku reģistrā, kas pieejams elektronisko izsoļu portālā. Reģistru aktualizēs maksātnespējas procesa administratori un zvērināti tiesu izpildītāji.

Ziņas par izsoļu dalībniekiem varēs iekļaut divējādi, proti, persona patstāvīgi varēs reģistrēties portālā “www.latvija.lv”, izmantojot e-pakalpojumu “E-izsoļu portāls”, vai arī klātienē pie jebkura zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora.

Jaunā kārtība paredz Izsoļu dalībnieku reģistrā reģistrēt tikai fiziskas personas, savukārt juridiskas personas reģistrā tiks reģistrētas ar fiziskas personas starpniecību.

Tāpat tā paredz, ka arī turpmāk dalība maksātnespējas procesa administratoru vai zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotās izsolēs būs iespējama, izmantojot pilnvarotu pārstāvju starpniecību. Viens no būtiskiem jauninājumiem elektronisko izsoļu ieviešanā ir tas, ka ar Civilprocesa likumā veiktajiem grozījumiem noteikts, ka turpmāk izsole noritēs 30 dienas. Līdz šim izsoles notika konkrētā datumā un laikā.

Atbilstoši jaunajai kārtībai informācija par noslēgtajām izsolēm – informācija par izsolīto īpašumu un augstāko nosolīto cenu – elektronisko izsoļu vietnē publiski būs pieejama 30 dienas no izsoles slēgšanas dienas jebkuram nereģistrētam lietotājam. Savukārt izsoles akts tiks sagatavots automātiski un būs derīgs bez zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora paraksta. Sistēma automātiski ģenerēs izsoles aktu, par pamatu ņemot vietnē reģistrētos izsoles datus.

E-pakalpojums “E-izsoļu portāls” pieejams šeit

Avots: www.latvija.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv