Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

No 2020. gada pensiju 2. līmeņa kapitālu var mantot

Ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgo), no šī gada var izvēlēties, kā izmantot viņa pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. To nosaka Valsts fondēto pensiju likums.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju 2. līmeņa dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz šim uzkrātais pensijas kapitāls pēc viņu nāves tika ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Tagad pensiju 2. līmeņa dalībnieki var noteikt, kā VSAA rīkoties ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņu nāves gadījumā:
– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
– pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Ja persona vēlas savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu nodot mantojumā vai pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, norādot attiecīgo izvēli.
Savukārt, visos gadījumos, kad persona savu izvēli nebūs norādījusi, mirušā pensiju 2.līmeņa uzkrājumu VSAA ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.
Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties iesniegumu „Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām interneta vietnē www.kampensiju.lv.

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv