Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā būs 42 pašvaldības

Saeimā galīgajā lasījumā 10. jūnijā pieņemts  Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) likums (Par balsoja 58 deputāti, 12 bija pret, bet 20 atturējās), kurš  paredz  nākamā gada vasarā Latvijā izveidot 42 pašvaldības esošo 119 vietā.

Novadiem, kuri reformas rezultātā tiks sadalīti: Aglonas, Limbažu un Inčukalna pašvaldībām ir pienākums līdz 2020. gada 1. oktobrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai visu informāciju, kas nepieciešama institūciju, finanšu resursu, mantas, kā arī tiesību un saistību pārdales apjomu apzināšanai, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu attiecīgajās administratīvajās teritorijās.

Saskaņā ar likuma pielikumu pašreizējā Aglonas novada viens pagasts (Aglona) tiks pievienots Preiļu novadam, bet trīs pagasti (Grāveri, Šķeltova, Kastuļina) iekļausies Krāslavas novada sastāvā.  Saeima ir nobalsojusi par Kastuļinas pagasta iekļaušanu Krāslavas novadā, lai gan otrajā lasījumā tas bija Preiļu novadā.

Krāslavas novadā ar administratīvo centru Krāslavā ietilps: Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Dagdas pilsēta, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslavas pagasts, Krāslavas pilsēta, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts un Ūdrīšu pagasts.

Preiļu novadā ar administratīvo centru Preiļos ietilps: Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Galēnu pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Preiļu pilsēta, Riebiņu pagasts, Rožkalnu pagasts, Rušonas pagasts, Saunas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Upmalas pagasts un Vārkavas pagasts.

Saeimas vairākums arī atbalstīja Valsts prezidenta iesniegto priekšlikumu, ka iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm — Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai — regulē atsevišķs likums.

Likums paredz, ka līdz šī gada 31. decembrim jāizstrādā un jāiesniedz Saeimā izskatīšanai likumprojektu, kas paredzēs vietējo kopienu (pilsētu un pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus. Tajā arī vietējām kopienām būs jāparedz kompetenci vietējās nozīmes jautājumu kārtošanai. Tās būs tā sauktās  ”nulles līmeņa” pašvaldības, kurās būs ievēlēti pilsoņi, kuri strādās pie vietējās apkaimes jautājumiem, par kuriem šobrīd pārsvarā atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv