Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

No 2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 17. decembrim notiek attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana.

Lai nodrošinātu pēc iespējas jēgpilnāku šī procesa būtību, svarīgi, lai ikviens novada iedzīvotājs (gan fiziskas, gan juridiskas personas) iesaistītos ilgtermiņa procesu plānošanā un savas dzīves vides veidošanā.

Aicinām iepazīties ar visiem dokumentiem vietnē https://preili.lv/220577/preilu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-no-2022-gada-projekta-un-preilus-novada-attistibas-programmas-2022-2029-gadam-projekta-publiska-apspriesana/ vai www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novada domes vestibilā, domes darba laikā, un sniegt savus rakstiskus priekšlikumus, atbilstoši iesniegšanas kārtībai, kas norādīta augstāk minētajā pašvaldības tīmekļa vietnē.
Publiskās apspriešanas procesā notiks arī divas sanāksmes:
2021. gada 25. novembrī plkst. 17.30
2021. gada 7. decembrī plkst. 17.30

Abas sanāksmes tiks nodrošinātas attālināti Zoom platformā. Informācija par sanāksmi tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv vienu dienu pirms sanāksmes, kur tiks norādīta pieslēgšanās saite uz sanāksmi (bez iepriekšējas reģistrācijas).

Aicinām būt aktīviem, līdzdarboties mūsu pašvaldības izaugsmes veicināšanā.