Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

No 7. maija sāksies skolēnu pieteikšanās darbam vasarā

Arī šogad Aglonas novada pašvaldība piedalīsies pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolēnu reģistrācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv tiek uzsākta  2018.gada 7. maijā

Kas var piedalīties pasākumā?
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.

 Kāds ir pasākuma mērķis?

Veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darbavietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darbavietu skaitu!

Vairāk aktuālas informācijas meklējiet www.nva.gov.lv, www.aglona.lv vai zvaniet Aglonas novada Jaunatnes lietu speciālistei Dž. Valainei 25882069

 Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv