Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai

Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”, kurā sniegs atbalstu iedzīvotāju forumu norisei darbīgās kopienās un turpmākajos gados jaunu kopienu fondu izveidei un darbībai. Konkurss izsludināts fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros. Šim konkursam rezervēts finansējums LVL 58`000,- apmērā.
Plašāka informācija pieejama: http://www.teterevfond.org/jaunumi/2012  rakstā – Grantu konkurss “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai” 27.03.2012., kur pieejama pieteikuma veidlapa, konkursa nolikums, budžeta veidlapa.
Informatīvais seminārs notiks RĪGĀ, – 2012. GADA 17. APRĪLĪ.
Jāpiesakās, sūtot ziņu uz e-pastu: kopienufondi@teterevfond.org [2].
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 25. maijs.
Pašlaik Latvijā darbojas pieci kopienu fondi Talsos, Lielvārdē, Valmierā, Alūksnē un Apē, Liepājā. Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros sniegs atbalstu jaunu kopienu fondu izveidei.