Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nodarbinātības pasākumi skolēnu vasaras brīvlaikā

 Jau piekto gadu Aglonas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

2018. gada vasarā Pasākuma ietvaros tiks izveidotas sekojošas darbavietas jauniešiem:

Jūnijs

Aglonas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Dekorētājs (1) Aglonas kultūras centrs Somersētas iela 34, Aglona Aglonas Kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne
Tūrisma informācijas konsultants (1) Daugavpils iela 1, Aglona Tūrisma informācijas konsultants Liene Baškatova-Jokste
Virtuves darbinieks (1) Aglonas vidusskola Daugavpils iela 6, Aglona Aglonas vidusskolas ēdnīcas vadītāja Velta Šeļegoviča
Skolotāja palīgs (1) BJBLPC “Strops” Daugavpils iela 8, Aglona Aglonas BLBLPC “Strops” sociālā audzinātāja Marina Krasovska

Grāveru pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Grāveru kultūras nams Ezeru iela 21, Grāveri Grāveru kultūras nama vadītāja Ivita Platonova

Šķeltovas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Šķeltovas tautas nams Daugavpils iela 7, Šķeltova Šķeltovas pagasta tautas nama sētniece Marija Akermane

Kastuļinas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Kastuļinas pagasta pārvalde Ilzas iela 19, Priežmale Kastuļinas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis Vjačeslavs Pokšāns

 

Jūlijs

Aglonas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Remontstrādnieks (1) Aglonas vidusskola Daugavpils iela 6, Aglona Aglonas vidusskolas direktores vietnieks saimniecības jautājumos Ilmārs Repša
Tūrisma informācijas konsultants (1) Daugavpils iela 1, Aglona Tūrisma informācijas konsultants Liene Baškatova-Jokste
Virtuves darbinieks (1) Aglonas vidusskola Daugavpils iela 6, Aglona Aglonas vidusskolas ēdnīcas vadītāja Velta Šeļegoviča
Skolotāja palīgs (1) BJBLPC “Strops” Daugavpils iela 8, Aglona Aglonas BLBLPC “Strops” sociālā audzinātāja Marina Krasovska

Grāveru pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Grāveru kultūras nams Ezeru iela 21, Grāveri Grāveru kultūras nama vadītāja Ivita Platonova

Šķeltovas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Šķeltovas pagasta tautas nams Daugavpils iela 7, Šķeltova Šķeltovas pagasta tautas nama sētniece Marija Akermane

Kastuļinas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Kastuļinas pagasta pārvalde Ilzas iela 19, Priežmale Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs

 

Augusts

1.augusta līdz 15. augustam

Aglonas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Dekorētājs (1) Aglonas kultūras centrs Somersētas iela 34, Aglona Aglonas Kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne
Tūrisma informācijas konsultants (1) Daugavpils iela 1, Aglona Tūrisma informācijas konsultante Liene Baškatova-Jokste
Virtuves darbinieks (1) Aglonas vidusskola Daugavpils iela 6, Aglona Aglonas vidusskolas ēdnīcas vadītāja Velta Šeļegoviča
Skolotāja palīgs (1) BJBLPC “Strops” Daugavpils iela 8, Aglona Aglonas BLBLPC “Strops” sociālā audzinātāja Aija Mežiniece

Grāveru pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Grāveru pagasta bibliotēka Ezeru iela 21, Grāveri Grāveru pagasta bibliotēkas vadītāja Raisa Bižāne

Šķeltovas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Šķeltovas pagasta tautas nams Daugavpils iela 7, Šķeltova Šķeltovas pagasta tautas nama sētniece Marija Akermane

Kastuļinas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (2) Priežmales pamatskola Skolas iela 6, Priežmale Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova

 

16. augusta līdz 31. augustam

Aglonas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Dekorētājs (1) Aglonas Kultūras centrs Somersētas iela 34, Aglona Gunta Gulbe-Kalvāne
Tūrisma informācijas konsultants (1) Daugavpils iela 1, Aglona Liene Baškatova-Jokste
Virtuves darbinieks (1) Aglonas Vidusskola Daugavpils iela 6, Aglona Velta Šeļegoviča

Grāveru pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (1) Ezeru iela 21, Grāveri Grāveru pagasta bibliotēkas vadītāja Raisa Bižāne

Šķeltovas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (1) Daugavpils iela 7, Šķeltova Šķeltovas pagasta tautas nama sētniece Marija Akermane

Kastuļinas pagasts

Darbavieta (skaits) Darba vadītājs
Sētnieks (1) Priežmales pamatskola Skolas iela 6, Priežmale Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova

 

Lai piedalītos vasaras nodarbinātības pasākumos –

reģistrējies https://jauniesi.nva.gov.lv/

līdz 2018. gada 17. maijam

un

nāc uz pārrunām ar darba vadītājiem

2018. gada 18. maijā plkst. 14.00

BJBLPC “Strops” Daugavpils ielā 8, Aglonā!

 Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv