Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

  Skolēniem šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjaunoja skolēnu      nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā. Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. Aglonas novadā pasākums norisināsies no 1.jūlija līdz 29.augustam.
Tā laikā paredzēts nodarbināt 20 skolēnus ( 10 – jūlijā, 10 – augustā);
Aglonā – 4 x 2
Kastuļinā – 2 x 2
Šķeltovā – 2 x 2
Grāveros – 2 x 2
Darba devējs – pašvaldība.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās jau notiek no maija vidus. Pieteikties pasākumam jaunieši var elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē.
Aglonas novadā pieteiktās darba vietas:
Jūlija mēnesī :

1. Grāmatu labotājs – Šķeltova

2. Daiļdārznieks – Šķeltova

3. Sētnieks – Grāveri

4. Sētnieks – Grāveri

5.Apkopējs – Kastuļina

6. Daiļdārznieks – Kastuļina

7. Apkopējs – Aglona

8. Apkopējs – Aglona

9.Lietvedis – Aglona

10.Lietvedis – Aglona

Augusta mēnesī :

1. Grāmatu labotājs – Šķeltova

2. Daiļdārznieks – Šķeltova

3. Sētnieks – Grāveri

4. Sētnieks – Grāveri

5.Apkopējs – Kastuļina

6. Daiļdārznieks – Kastuļina

7. Sociālais audzinātājs – Aglona

8. Apkopējs – Aglona

9.Lietvedis – Aglona

10.Lietvedis – Aglona

Atbildīga persona pasākuma īstenošanas laikā ir Aglonas novada jaunatnes lietu speciāliste I.Ukina

Pēc jaunatnes lietu speciālistes I.Ukinas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv