Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāk aktivitāti „Darbnīcas jauniešiem”

Nodarbinātības valsts aģentūra ( NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi [1]” ietvaros uzsāk jaunu aktivitāti jauniešiem bezdarbniekiem „Darbnīcas jauniešiem”

Jaunajā pasākumā varēs piedalīties tie NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Pasākumu īsteno 19 profesionālās izglītības iestādes. Katra izglītības iestāde piedāvā vismaz trīs profesionālās izglītības programmas.
Deviņu nedēļu laikā (45 darba dienas) izglītības iestādē „Darbnīcu jauniešiem” dalībnieks varēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas. Katrā izglītības programmā jaunieši bezdarbnieki iesaistās trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam NVA filiālē jāapmeklē ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” karjeras konsultants, jāizsaka vēlme piedalīties šajā pasākumā un jāaizpilda pieteikums. Pēcāk jaunietis bezdarbnieks saņems karjeras plānošanas konsultāciju. Ja tiks novērtēts, ka piedalīšanās pasākumā ir nepieciešama jaunieša profesionālajai izaugsmei un labākai iekļaušanai darba tirgū, tad sadarbībā ar karjeras konsultantu jaunietis izvēlēsies konkrētas izglītības iestādes trīs piedāvātās profesionālās izglītības programmas. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē un jāiepazīstas ar profesionālās izglītības programmām.
Aktivitāte nodrošina:

- jaunieša ikmēneša stipendiju 40 latu apmērā mēnesī proporcionāli iesaistes dienām Aktivitātē (jaunietim ar invaliditāti – 60 latu apmērā);
- jaunieša iepazīstināšanu ar nepieciešamajās teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām trīs izvēlētajās profesionālās izglītības programmās;
- jaunieša praktisko ievirzi jaunieša izvēlētajās profesionālās izglītības programmās;
- jaunieša izmitināšanu dienesta viesnīcā.

Darbnīcas jauniešiem – informācija lejupielādei (PDF, 65kB)

Detalizēta informācija par jauno pasākumu „Darbnīcas jauniešiem” un izglītības iestāžu sarakstu var saņemt pie NVA Preiļu filiāles ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” karjeras konsultantiem:
t. 22845125, 20229351 vai NVA mājaslapā www.nva.gov.lv

Vija Jakimova
NVA Preiļu filiāles
ESF projekta”Kompleksi atbalsta pasākumi”
karjeras konsultante
Vija.Jakimova@nva.gov.lv
tālr. 22845125

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv