Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nodarbinātības valsts aģentūras darbs ārkārtas situācijā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) paziņo, ka no 16. marta līdz 14. aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem visās NVA filiālēs notiks attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku pulcēšanos.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem klātienes vizīte NVA ir bijusi ieplānota laikā no 16. marta līdz 14. aprīlim, NVA filiālē būs jāierodas saskaņā ar grafiku.

Savukārt iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiks pieņemti tikai neklātienē.
Aicinām NVA klientus ārkārtas situācijas laikā izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA tīmekļvietnē (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile.

 Par aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu
Laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim turpinām īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus, kas saistīti ar nodarbinātību, t.sk.  Algoti pagaidu sabiedriskie darbi.
Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju lūdzam izvērtēt bezdarbnieku nodarbināšanas iespējas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu un informāciju par bezdarbnieku faktisko nodarbinātību atbilstoši atspoguļot darba laika uzskaites tabelēs. Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties ar līguma kontaktpersonu.
Dokumentus par aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu pieņemsim attālināti, t.sk. nodrošinot iespēju tos ievietot pastkastē.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS