Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle rīko semināru darba devējiem un sadarbības partneriem

2019. gada 7. novembrī no plkst. 11.00 līdz 13.00, NVA Preiļu filiālē 2. kab., Preiļi, Raiņa bulv. 19, notiks seminārs darba devējiem un sadarbības partneriem.


Semināra laikā tiks sniegta informācija par darba tirgus situācijas raksturojumu un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem darba devējiem, t,sk. ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” aktualitātēm.
Dalība seminārā ir bezmaksas.
Lūdzam dalību pieteikt līdz 06.11.2019.

Kontaktpersonas:

Anita Anspoka tālr.65314023, 25685343 e-pasts: Anita.Anspoka@nva.gov.lv

Antra Šolka 65314042, 28234153 e-pasts: Antra.Solka@nva.gov.lv

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS