Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015. gadā”

Mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”  organizē nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2015. gada 02.aprīļa līdz 2015. gada 22.aprīlim. Konkursa finansējumu veido Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu pašvaldību piešķirtais finansējums. Projekta ieviešanas vieta ir Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadi. Projekta ieviešanas laiks – no  2015. gada 11.maija līdz 15.oktobrim.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

  • lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
  • sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
  • sporta aktivitātes un pasākumi;
  • teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana, ceļojošo izstāžu organizēšana);
  • kultūras pasākumi;
  • izglītības un informācijas pasākumi;
  • seno amatu un prasmju apgūšana.

Mazo_grantu_nolikums-14

Fonda_konk_veidlapa_2015

Informāciju iesniedza: Valija Vaivode, biedrības “Preiļu rajona partnerība” koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv