Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015”

Projektu konkursam  varēja pieteikties šī gada pavasarī Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadi. Šī konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 500 EUR. Arī Šķeltovas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Dziesma – mūsu valoda” piedalījās ar projektu  ”Tērpu iegāde Šķeltovas Tautas nama vokālajam ansamblim”.

Ansambļa dziesmu vēstījums ir virzīts uz dažāda vecuma publiku, jo dziesmu repertuārs ir plašs un dažāds.
Lai ansambļa priekšnesumi un uzstāšanās būtu ne tikai vokāli profesionāli, bet arī kolektīva vizuālais un estētiskais noformējums atbilstu mūsdienu prasībām, iegādājāmies jaunus skatuves tērpus, kas pilnveidos un dažādos kultūras pasākumus, veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu.
Projekta īstenošanas rezultātā iegādātie septiņi skatuves tērpi sagādās motivāciju censties vēl vairāk un saglabāt dziedāt prieku ne vien pašiem ansambļa dalībniekiem, bet arī priecēs ikvienu koncerta apmeklētāju, jo tiks dažādots skatuviskais priekšnesums un veicināta ansambļa estētiskā pievilcība.

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv