Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projekta “Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats” aktivitātes

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” projekta “Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats” ietvaros rīkoja divus seminārus. 13. septembrī Preiļu NVO centrā notika seminārs “Manas dzimtas saknes – mans spēks – mīts vai realitāte?” Semināru vadīja biedrības “Spēkavieta” dibinātāja Linda Lielvārde.

Linda vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar brīvprātīgo ģeneoloģiju un jau gadu dalās savās zināšanās par dzimtu izpēti dažādos semināros un lekcijās. Linda apguvusi arī sistēmisko terapiju (Helingera metode) ģimenes un attiecību kontekstā, tādēļ semināra laikā pievērsa uzmanību dažādām dzimtu programmām, novērojamām likumsakarībām un samezglojumiem, kurus iespējams papētīt dziļāk un atšķetināt, nodalot sevi no negatīvas pieredzes, ko  nes dzimta un aktivizējot pozitīvu pieredzi. Semināra vadītāja stāstīja par dzimtas nozīmi, kā resursu ikdienas dzīvē, tika analizētas 7 paaudzes. Tika apskatītas dzimtas programmas un kā tās šķetināt, uzzināts kas ir sistemātiskais aplis- manas iekšējās pasaules spogulis. Uzzinājām populārākos tīmekļa resursus dzimtas koku būvēšanas sākšanai, kā arī piedalījāmies individuālās konsultācijās saistībā ar dzimtas izpēti.
Linda dalījās savā pieredzē un pārdomās, kā arī deva padomus kā atrast zudušus dzimtas pavedienus. Bija  iespēja pārbaudīt savu tuvāko radu esamību Pasaules dzimtu kokā un Lindas uzraudzībā veidotajā Latvijas Lielkokā (šobrīd kokā jau gandrīz 150000 personu), kā arī pievienoties šī koka veidošanā.
20. septembrī Vārkavas novada KC notika apkaimes darbnīca- seminārs “Katram savs  dzimtas koks par godu Latvijas 100 – gadei”. Apkaimes darbnīcu vadīja profesors Henrihs Soms. Tā nebija nejaušība, ka seminārs notika tieši Vārkavā, jo profesora Henriha Soma dzimtās saknes arī sākās Vārkavā. Vārkavas pilī, kurā kādreiz bija skola, profesors ir mācījies. Lielu interesi par šo semināru izrādīja Vārkavas vidusskolas skolēni. Semināra dalībniekiem  interesanti bija uzzināt par uzvārdu un vietvārdu izcelsmi Latgales vēstures kontekstā: no kurienes un kā cēlies mans uzvārds? Varējām apskatīt izveidoto profesora dzimtas koku, rast atbildes uz vairākiem mums nezināmiem jautājumiem. Pirmais, ar ko sākt veidojot savu dzimtas koku, ar  informācijas vākšanu: solis pa solim. Kādi ir šie informācijas avoti: oficiālie un  privātie. Protams, ka modernās tehnoloģijas dzimtas koku veidošanā, atvieglo un sistematizē savāktos materiālus. Daudziem semināra apmeklētājiem bija līdzi paņemti savi jau izveidotie dzimtas koki, bija iespējamas individuālās konsultācijas.  Semināra noslēguma tēma- dzimtas koks ģimenes tradīcijā. Kāda nozīme un ieguvumi mūsu dzīvē ir organizētajiem dzimtu saietiem.

Informāciju iesniedza: Elvīra Brovacka, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv