Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nododam pieredzi un izglītojam

17.maijā Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas  centrā viesojās Preiļu novada BJC darbinieki un Preiļu novada izglītības iestāžu direktoru vietnieki audzināšanas darbā. Esam gandarīti, ka varam dalīties  pieredzē un arī izglītot citus, uzsvērusi Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inta Reča.

Kaut gan Aglonas novadā bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs darbojas tikai piecus mēnešus un novada interešu izglītības koordinatore Karina Stivriņa savus pienākumus veic tikpat ilgu laiku, ciemiņiem piedāvājām pārdomātu un interesantu programmu. Sākumā kopīgi iemācījāmies un izspēlējām populārākās bērnu un jauniešu  spēles, tad sekoja iepazīšanās ar centru un izstādes apskate, kurā ciemiņi uzzināja par galvenajiem centra darbības virzieniem. Centra vadītāja Inta Reča ciemiņus informēja par galvenajām centra darba formām, virzieniem, piedāvātajām iespējām. Centra darbiniekiPreiļu novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā sagatavoja metodisko materiālu – dāvanu „Idejas mācību gada noslēguma pasākumiem” , kuru viņi veiksmīgi varēs izmantot savā darbā. Neformālā gaisotnē notika domu apmaiņa. Šāda veida tikšanās bagātina un iedvesmo, priecē, ka turpinās sadarbība ar Preiļu novada BJC.

24.maijā Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā pulcējās novada izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieki. Tā bija iespēja mūsu novada jauniešiem- līderiem savstarpēji iepazīties, izveidot kontaktus. Priecēja jauniešu vēlme darboties, savstarpēji komunicēt, izmantot iespēju iepazīstināt ar sevi, kā arī iemācīties kaut ko jaunu pašpārvalžu darbības dažādošanā. Pašpārvalžu dalībniekiem tika piedāvāta prezentācija par pašpārvaldes darbības būtību. Centra darbinieki sagatavoja palīglīdzekli – rokasgrāmatu pašpārvalžu darba organizēšanai izglītības iestādēs. Kopīgi tika izspēlēta situatīvā  spēle, kā arī izteikti novēlējumi  kopīgā darba organizēšanai nākotnē.