Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nolikums „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” atvērts sabiedrības priekšlikumiem

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 30.jūlija sēdes protokola Nr.14 lēmumu 5.4., Aglonas pašvaldība aicina iedzīvotājus, NVO pārstāvjus, uzņēmējus, potenciālos projektu izstrādātājus iesaistīties Nolikuma „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” projekta apspriedē.
Lūgums līdz š.g. 1.septembrim iesniegt priekšlikumus, komentārus un precizējumus. Nolikums tiek izstrādāts, lai varētu paredzēt pašvaldības budžetā līdzfinansējuma līdzekļus projektiem un sabiedriskas nozīmes pasākumu realizēšanai, tādējādi veicināt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes attīstību novadā, atbalstīt iniciatīvas nozīmīgu projektu un pasākumu realizācijā.

Līdzfinansējums, nolikums

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv