Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nolikums par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami skolēnu, skolotāju un treneru sasniegumi un tiek organizēta apbalvošana par izciliem sasniegumiem novadu apvienību, reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, valsts un reģiona mēroga sasniegumiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās.
skolenu_premesana_nolikums
2019.gada 30.maija
novada domes sēdē Nr.9, 11.§ .

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS