Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nolikums par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami skolēnu, skolotāju un treneru sasniegumi un tiek organizēta apbalvošana par izciliem sasniegumiem novadu apvienību, reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, valsts un reģiona mēroga sasniegumiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās.
skolenu_premesana_nolikums
2019.gada 30.maija
novada domes sēdē Nr.9, 11.§ .