Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nometne „Dabas pasaule mums visapkārt” Aglonā

Saturs atjaunots: 10.12.2018.

Biedrība „Spēkavots” organizēja nometni projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus”/ “Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania”/“Learn Eco Travel” , projekta nr. LLI-349,  ietvaros.
Lai kļūtu par nometnes dalībnieku, skolēniem bija jāizveido radošais darbs par tēmu „Dabai draudzīga ceļošana” jebkādā no mākslas tehnikām un jāpiedalās projekta partneru -  pašvaldību organizētajos konkursos.

Nometne „Dabas pasaule mums visapkārt” norisinājās Aglonā, no 15. līdz 21. jūlijam. Tās 33 dalībnieki vecumā no 12-14 gadiem ieradās no Preiļu, Riebiņu, Aglonas novada, Moletai pašvaldības, Anīkšču pašvaldības, Panevēžas pašvaldības, Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcijas.

Nometnes programma tika sastādīta atbilstoši prasībām un bija piesātināta ar dažādām nodarbībām, aktivitātēm un pasākumiem.

Nometnes laikā tika novadītas 6 izglītojošās nodarbības: Upursalā, Cirīšu ezera krastā, pie Velnezera, kā arī Aglonas vidusskolas telpās.

Dalībniekiem tika piedāvātas 7 radošās nodarbības: glezniņu veidošana no baltā māla ar augu elementiem, dekupāža, dekupēto kārbiņu apgleznošana, māla ezīšu veidošana ar dabas materiāliem, T-kreklu apgleznošana, smilšu skulptūru veidošana, u.c.

Nedēļas laikā bērni devās 3 ekskursijās:

  • uz Rāznas nacionālo parku, kur arī notika izglītojošās nodarbības, tika apskatīts Mākoņkalns un Lielais Liepu kalns, kā arī bija iespēja viesoties „Zeltmājās”, kur varēja iepazīties ar ģitāru izgatavošanas procesu;
  • uz Jaundomes vides izglītības centru un Vides izglītības un kultūras centru „Ķepa”;
  • uz Daugavpils universitāti un DU mācību bāzi „Ilgas”.

Nometnes dalībiekiem bija iespēja apmeklēt arī Aglonas novada skaistākās, interesantākās un noslēpumainākās vietas: Aglonas ciematu, Aglonas baziliku, Upursalu, Velnezeru,  uzzināt par koku vareno spēku varēja „Zemeņu krastiņos”.

Katra diena nometnē iesākās ar rīta rosmi un noslēdzās ar ļoti gaidītajām sporta aktivitātēm pludmalē, sporta hallē un peldēšanos Cirīša ezerā.  Aktīva atpūta mijās ar izzinošām darbībām, jautras, interesantas stafetes ar vides spēlēm. Orientēšanās, airēšana, neparastais volejbols, virves vilkšana un ūdeņu valdnieka Neptūna uzdevumi neļāva garlaikoties nevienam.

Nometnes programmā iekļautais „Latviešu un lietuviešu vakars” noritēja sirsnīgā un pozitīvā gaisotnē. Nometnes dalībnieki dziedāja savas tautas dziesmas, mācīja viens otram tautas dejas un rotaļas.

Katru vakaru Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas zālē „Naksniņās” notika dienas izvērtējums – katrs dalībnieks rakstīja savu nometnes dienasgrāmatu, un, pildot uzdevumu – ar vienu vārdu raksturot pagājušo dienu, izveidoja krustvārdu „atbildi”, kas ļāva nometnes  organizatoriem saņemt atgriezenisko saiti.

Neaizmirstama un bezgala jautra izvērtās spēle „Varavīksne”, kas tika organizēta pēdējā nometnes vakarā. Līdz ar ugunskura liesmām visu sirdīs ielija draudzības siltums un jau kļuva jūtams skumjais šķiršanās brīdis.

Sestdien, nometnes noslēguma pasākumā visi nometnes dalībnieki un organizatori viens otram varēja pateikties par kopā pavadīto laiku.

Pirms šķiršanās visi tika aicināti nobaudīt latgaliešu tradicionālo ēdienu – „kļockas”, kuras bija bezgala gardas, kā arī visi citi  ēdieni, ar kuriem nedēļas garumā tika cienāti nometnes dalībnieki.

Pēc pašu dalībnieku un viņu vecāku atsauksmēm, kā arī pēc aptaujas anketu rezultātiem, var secināt, ka nometne bērniem patika, tā bija saturīga, interesanta un piedzīvojumu pilna – daudz jaunu draugu, patīkamu atmiņu un vēlēšanās vēlreiz tikties.  Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem dalībnieki un  viņu vecāki minēja  iespēju attīstīt valodu prasmi un pozitīvās saskarsmes veicināšanu starp vienaudžiem.

Pateicoties nometnes komandas saliedētai un profesionālai darbībai, kā arī brīvprātīgajiem palīgiem, ieplānotā nometnes programma tika īstenota pilnībā. Rezultāts sniedza gandarījumu gan dalībniekiem, gan nometnes organizētājiem.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: nometnes „Dabas pasaule mums visapkārt” vadītāja Sandra Rakova un nometnes satura vadītāja Vija Kovaļkova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv