Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noris līgumu slēgšana par E-veselības lietošanu

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka ir uzsākta līgumu slēgšana ar veselības nozares speciālistiem par vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas jeb E-veselības sistēmas lietošanu reālajā (produkcijas) vidē.


Līgumi tiek slēgti ar ģimenes ārstu praksēm, ārstu-speciālistu kabinetiem, zobārstniecības un citām ārstniecības iestādēm, kā arī aptiekām, kas vēlas E-veselības sistēmas lietošanu uzsākt jau septembrī. Tajā skaitā līgumi tiek slēgti ar vairākiem ambulatoriem veselības centriem, kas piedāvā daudzveidīgus veselības aprūpes pakalpojumus – Veselības centru apvienību, Saldus medicīnas centru, Olaines veselības centru, Valmieras veselības centru un citiem. Pašlaik līguma slēgšanā ir iesaistījušies jau 40 topošie E-veselības sistēmas lietotāji.
Šobrīd noris līgumu slēgšanas process, pēc kura ārstniecības iestādēm un aptiekām tiks nodrošināta piekļuve E-veselības sistēmai. Pēc līguma noslēgšanas tās varēs izvēlēties vienu no diviem E-veselības lietošanas veidiem – caur E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv vai savu līdz šim lietoto informācijas sistēmu, ja tā ir pielāgota darbam ar E-veselības sistēmu.
Parakstot līgumu, ārstniecības iestādes varēs uzsākt e-recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšanu, savukārt aptiekas e-recepšu apstrādi, lai iedzīvotājiem izsniegtu zāles. Paralēli E-veselības sistēmā izrakstītajām e-receptēm un e-darbnespējas lapām līdz šī gada 1. decembrim iedzīvotāji turpinās tās saņemt arī papīra formātā, līdz ar to elektronisko recepšu un darbnespējas lapu ieviešana notiks pakāpeniski.
Veselības nozares speciālistiem E-veselības sistēmas obligāta lietošana ir jāuzsāk no šī gada 1. decembra*, līdz ar to sistēmas lietošanas uzsākšana pirms noteiktā termiņa sniedz iespēju iepazīt E-veselības tehniskās iespējas un pierast pie tās lietošanas, kā arī gūt pārliecību un drošības sajūtu par sistēmas lietošanu.
Lai noslēgtu līgumu par E-veselības lietošanu, ārstniecības iestāžu un aptieku pārstāvji tiek aicināti vērsties NVD. Informācija par līgumu slēgšanas kārtību ir pieejama NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “E-veselība”.
Iedzīvotāji E-veselības sistēmā šobrīd var apskatīties, kas ir viņu ģimenes ārsts, kā arī norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai, ja ārsts nevar sazināties ar iedzīvotāju. NVD uzsver, ka informācija par izrakstītajām e-receptēm un e-darbnespējas lapām sistēmā būs redzama tikai tad, kad ārsti uzsāks to izrakstīšanu, savukārt iedzīvotāju veselības dati sistēmā tiks uzkrāti pakāpeniski**. Līdz šim papīra formāta dokumentos uzkrātā medicīniskā informācija E-veselības sistēmā nebūs pieejama.
Lai izmantotu E-veselības sistēmu, iedzīvotājiem jāautorizējas portālā www.eveseliba.gov.lv, izmantojot drošas piekļuves līdzekļus – internetbankas piekļuves datus, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).
Ņemot vērā, ka E-veselības portāls www.eveseliba.gov.lv tiek regulāri papildināts, tā darbībā var būt pārtraukumi.

*Atbilstoši 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”.
** Līdz septembra beigām plānots nodrošināt, ka šo informāciju iedzīvotāji E-veselības sistēmā varēs apskatīt arī par saviem nepilngadīgajiem bērniem.

Avots: Nacionālās veselības dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv