Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noskaidroti Aglonas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa uzvarētāji

Ir noslēdzies Aglonas novada domes organizētais jauniešu iniciatīvu projektu konkurss. Tajā savus pieteikumus iesnieguši četri projektu pieteicēji, visi arī ir tikuši apstiprināti.


Katra jauniešu iniciatīvu projekta realizēšanai Aglonas novada dome piešķīra finansējumu 300 eiro apmērā.

  • Šķeltovas pagasta jauniešu neformālā grupa „Akvarelis” – projekts „Svētki bērniem”.

Notiks jauniešu organizēts pasākumus bērniem, kas varētu kļūt arī par šīs vasaras košāko piedzīvojumu kādam bērnam.

  • Priežmalas pamatskolas skolēnu pašpārvalde – projekts „Ar spēlēm uz zināšanām”.

Tiek plānots izveidot relaksējoši- izglītojošu klasi skolēniem, kurā ar dažādu spēļu, aktivitāšu palīdzību attīstītu izziņas, uzmanības, patstāvīga darba iemaņas, konstruktīvu  brīvā laika pavadīšanu.

  • Jauniešu neformāla grupa „Mēs savam pagastam” – projekts „Jauniešu centra labiekārtošana”.

Projekta rezultātā Grāveru pagastā tiks organizēts pasākums – velomaratons apkārt ezeram, nopirkti lielie sēžammaisi un ievietoti jauniešu atpūtas zonā, lai jaunieši varētu baudīt tikšanās neformālā vidē.

  • Jauniešu neformāla grupa „Mēs – Aglonai” – projekts „Zaļā klase”.

Projekta ietvaros paredzēts ierīkot vietu āra nodarbībām, uzstādīt soliņus, kur varētu pavadīt laiku svaigā gaisā, organizēt nodarbības un vienkārši atpūsties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un jaunu ideju ģenerēšanā!

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv