Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzas Radošo industriju centra būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbi Aglonā

Aglonas pašvaldība informē, ka 2020. gada jūlija mēnesī plānots pabeigts Radošo industriju centra būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbus, kas norit sadarbības projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.
Saskaņa ar būvprojektu ēkai ir 2 stāvi (683,6 m²) ar dažāda lieluma darba telpām, kas pielāgojamas jebkura komersanta vajadzībām un nododamas nomā atbilstoši tirgus vērtībai. Blakus ēkai atrodas labiekārtota publiska ārtelpa (0,29 ha) – zāliens, gājēju zona, auto stāvlaukums.
Projekta ietvaros 2019. gadā noslēgušies pašvaldības ielu un ceļu pārbūves darbi 6 objektos, savukārt 2020. gada jūlija mēnesī plānots turpināt autoceļa “K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina 0.000-2.680 km (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts) otrā kārta” pārbūves darbus, kopumā uzlabojot Aglonas novada ceļu infrastruktūru 5,48 km garumā.
Projekta mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Šī projekta ietvaros kopumā plānots piesaistīt Aglonas novadam 1281439,51 EUR lielas privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas Preiļu, Riebiņu un Aglonas pašvaldību sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,23 EUR. Aglonas novada domes kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 735 345,17 EUR.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžets un pašvaldības.
Projekta īstenošanas periods – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.).