Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzas sadarbības projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizācija

Aglonas pašvaldība informē, ka 2020. gada 3. septembrī objekts “Radošo industriju centra būvniecība un teritorijas labiekārtošana” pieņemts ekspluatācijā. Šobrīd norit darbs pie īpašumtiesību kārtošanas (ēkas nostiprināšana Zemesgrāmatā, objekta adreses precizēšana). Pēc oficiālās tirgus nomas maksas vērtējuma saņemšanas pašvaldība sludinās atklātu izsoli Radošo industriju centra telpu nomai. Radošo industriju centra svinīgās atklāšanas pasākums notiks 27. septembrī plkst. 14.00 (Somersētas iela 23, Aglona).


Objekts tika uzcelts Preiļu (vadošais partneris), Aglonas un Riebiņu pašvaldību kopīga sadarbības projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.
Uzbūvētai ēkai ir 2 stāvi ( ar kopējo platību 681,6 m²) ar dažāda lieluma darba telpām, kas pielāgojamas jebkura komersanta vajadzībām un nododamas nomā atbilstoši tirgus vērtībai. Blakus ēkai atrodas labiekārtota publiska ārtelpa (0,29 ha) – zāliens, gājēju zona, auto stāvlaukums.

Projekta ietvaros 2019. gadā noslēgušies pašvaldības ielu un ceļu pārbūves darbi 6 objektos, savukārt  autoceļa “K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina  II kārta (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts) pārbūves darbi ir praktiski pabeigti (0.000-2.680 km Aglonas novads, Kastuļinas pagasts), šobrīd tiek kārtota noslēguma dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā. Kopumā tiks uzlabota Aglonas novada ceļu infrastruktūra 5,48 km garumā.

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados (Preiļu, Aglonas un Riebiņu) esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžets un pašvaldības.
Projekta īstenošanas periods – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.).

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv