Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzās vasaras dienas nometnes “4 dabas elementi” Grāveros

Projekta „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā no 17.08.2015. līdz 21.08.2015. norisinājās dienas tematiskā vides izglītības vasaras nometne „4 DABAS ELEMENTI” 20 skolas vecuma bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

Nometnes virziens bija bērnu vides izglītības un audzināšanas veicināšana. Katra nometnes diena tika veltīta kādam dabas elementam: gaiss, ūdens, uguns, zeme un cilvēks. Bērni aktīvi darbojās vides pētnieciskajās un radošajās darbnīcās, kurās varēja radoši izpausties, pētīt un vērot dabu. Viņi apgleznoja akmeņus un izveidoja akmens dzīvnieku dārzu skolas teritorijā, atkritumus pārvērsa par skaistām un lietderīgām lietām. Bērni devās pārgājienā uz dabas liegumu „Čertoka ezeru” un Jazinkas ezeru, kā arī brauca ekskursijā uz dabas parku „Daugavas loki” un uz dabas liegumu „Pilskalnes Siguldiņa”, kur iepazina koku daudzveidību, Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas un retas augu sugas. Latgales zoodārzā Daugavpilī iepazinās ar tā iemītniekiem-dažādiem tropu dzīvnieciņiem, rāpuļiem un zivīm. Apskatīja dabas ekspozīciju un guva jaunas zināšanas par dabu, darbojoties ar interaktīvajiem stendiem Naujenes novadpētniecības muzejā. Darbošanās bērnu dienas nometnē deva praktiskas zināšanas par dabu, tās likumsakarībām, veidoja dalībnieku ekoloģisko domāšanu un vienkārši ļāva jauki un lietderīgi pavadīt laiku vasarā, sakrāt spēkus jaunajam darba cēlienam skolā. Bērni izteica vēlmi piedalīties šāda veida nometnē arī nākamajā gadā.

Sakām lielu paldies Latvijas vides aizsardzības fondam par iespēju organizēt vasaras nometni bērniem, paldies par atbalstu Aglonas novada domei un Grāveru pagasta pārvaldei. Bērni un vecāki pateicas arī radošu un vides darbnīcu vadītājām par interesantām nodarbībām, pavārei – par garšīgiem ēdieniem un apkopējām par kārtības uzturēšanu.

 

Līdz nākamajai vasarai!

 Informāciju un foto iesniedza: Elfa Islamgarajeva, projekta un bērnu vides vasaras nometnes „4 DABAS ELEMENTI” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv