Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies 2017./2018. mācību gads Aglonas vidusskolā

Saturs atjaunots: 24.02.2020.

2017./2018. mācību gads  Aglonas vidusskolā ir aizritējis  izaicinājumiem bagāts, trauksmains, ļoti radošs un darbīgs.  
Izglītojamajiem primārais uzdevums ir apgūt sniegtās zināšanas, prasmes un iemaņas, ko piedāvā izglītības iestāde. Iegūto zināšanu apliecinājums  ir dalība un iegūtās godalgas dažāda līmeņa VISC organizētajās olimpiādēs un konkursos. Godalgotas vietas starpnovadu skolu konkurecē ir iegūtas Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē I vieta Sandim, II vieta Intaram un Rūdolfam Arvim III vieta Mārtiņam, Krievu valoda(svešvaloda) olimpiādē I vieta , Aleksandrai, Viktorijai  un  vēl vienai Viktorijai, Angļu valodas olimpiādē II vieta Andim, Valdim un Inesim Ērikam, I vieta Kristapam,III vieta Rūdolfam Arvim, Ģeogrāfijas olimpiādē I vieta Kristapam, vēstures olimpiādē III vieta Kristapam, Fizikas olimpiādē III vieta Kristapam, matemātikas olimpiādē II vieta Dagnijai,III vieta Austrai, latviešu/krievu olimpiādē II vieta Arianai Sibillai un Beātei Ligitai.
Ar panākumiem var lepoties interešu izglītības kolektīvi un individuālie dalībnieki. Īpaši aktīvi šajā mācību gadā  strādāja un sevi apliecināja ar I un II pakāpes novērtējumu folkloras kopas „Žibacteņa” dalībnieki:Dagnija, Elīna, Sintija,Katrīna, Kristiāna, Sintija, Aija,Sanita, Viktorija, Alise, kā arī visi jaunākās un vecākās grupas dalībnieki ir tikuši pat līdz Latgales reģiona un republikas līmenim.  Izglītības iestāžu runas konkursā augstu līmeni – I pakāpes novērtējumu  ieguva Una, Evita Beāte, Dagnija, Sintija .Popgrupa”Podziņas” ieguva I pakāpes  novērtējumu , 9.-12. klašu vokālais ansamblis I pakāpes novērtējumu,  Jauniešu deju kolektīvs II pakāpes novērtējumu un tiesības piedalīties XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Tajā pašā laikā citi skolēni ir piedalījušies citu organizāciju rīkotajos konkursos un ieguvuši diplomus ar godalgoto vietu novērtējumu. Tie ir  Aleksandra, Linda,Viktorija, Aina, Una.
Skola lepojas ar to, ka 73 skolēni no 153 ,2017./2018. mācību gadu pabeidza ar optimālu un augstu  mācību sasniegumu līmeņa novērtējumu . Deviņiem skolēniem no šī skaita  ir  augsts mācību sasniegumu līmenis: Raivis , Ariana Sibilla, Katelīna , Austra , Niks Kristiāns  , Viktorija, Lāsma , Katrīna , Viktorija 12.klasi un  Dagnija 5.klasi pabeidza ar izcilu mācību sasniegumu līmeni.
Atzīmētie panākumi ir rezultāts skolēnu, skolotāju , vecāku neatlaidīgam un mērķtiecīgam darbam ,sadarbībai ikdienā un ,protams, neizpaliek gandarījums par padarīto un iegūto . Skola lepojas un ir  pateicīga visiem, kas palīdzēja iegūt augstāk minēto  rezultātu – vecākiem, skolotājiem. Paldies Aglonas novada domei par atbalstu un piešķirtajiem naudas līdzekļiem skolēnu un skolotāju  apbalvošanai. Tā ir novērtējama palīdzība ģimenei un daļēja motivācija mācīties, darboties, apliecināties arī turpmāk.
Skolēnu sasniegumus mācību darbā un aktīvu līdzdalību  sabiedriskajā dzīvē novērtēja un  arī :  Latgales plānošanas reģiona pateicību par augstu līmeni mācībās un aktīvu sabiedrisko aktivitāti saņēma Kristaps. Ministru prezidenta Māra Kučinska piešķirto atzinības rakstu Labākajiem skolu absolventiem saņēma Viktorija un Kristīne. Finanšu ministrijas un VAS “Latvijas Loto” stipendiju spožākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem 500 eiro apmērā par augstiem mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs saņēma Viktorija. Lai mācību sasniegumu līmenis skolā paceltos augstāk un augstāk, palīdzēja  iesaistīšanās atbalstītajos ESF projektos: “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”( projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ).
Bet tagad ir vasara, brīvdienas skolēniem un atvaļinājumu laiks skolotājiem. Novēlu visiem pilnvērtīgi atpūsties, vecākiem izjust ģimenes kopā būšanas prieku! Ejiet mežā, sauļojieties ezera krastā, aizbrauciet pie jūras, baudiet ūdens atsvaidzinošos glāstus! Domājiet labas domas dariet labus darbus, gūstiet labas emocijas no dabas, no padarītajiem darbiem!Lai skaista un bagāta vasara! Uz tikšanos jaunajā 2018./2019. mācību gadā, kurš šogad sāksies 3. septembrī.
Informāciju iesniedza Aglonas vidusskolas
direktore L. Šatilova