Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzies 40. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes “Lidice 2012″ konkurss

No 16.janvāra līdz 15.februārim Aglonas brīvā laika pavadīšanas centrā tika organizēta 40.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2012″, kurā piedalījās Grāveru pamatskolas, Šķeltovas pamatskolas, Aglonas internātvidusskolas, Priežmalas pamatskolas skolēni. Konkursam tika iesniegti 52 darbi. Šogad konkursa tematika bija „Teātris – lelle – pasaka”, informē Aglonas novada interešu izglītības koordinatore Karina Stivriņa.

Šis starptautiskais bērnu mākslas konkurss Čehijas pilsētā, Lidicē tiek organizēts jau 40.reizi. Latvijas bērni konkursā piedalās kopš 2000.gada. Gadu gaitā tā tēmas ir kļuvušas par nozīmīgu daudzu Latvijas mākslas skolu, pulciņu un darbnīcu iedvesmas avotu.

Aglonā konkursam iesniegtos darbus izvērtēja žūrija: Inta Reča; Vija Kovaļkova Inga Gribuška.

40. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” Latvijas kārtu rīkoja  VISC sadarbībā ar Čehijas Republikas vēstniecību un Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu. Konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 1400 darbu no visas Latvijas. No mūsu novada dalībai konkursā tika izvirzīti 22 darbi. Šogad varam būt lepni, ka 40.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” Latvijas kārtas laureātu sarakstā ir vairāku mūsu novada dalībnieku vārdi. Apbalvoto vidū ir  Aglonas internātvidusskolas audzēkņa Armands Rokjāņa darbs „Mani jaukākie iespaidi leļļu teātrī, mīļākā leļļuteātra izrāde” (skolotāja Valentīna Kočkere), Aglonas internātvidusskolas audzēknes Marikas Pizānes darbs „Mani jaukākie iespaidi leļļu teātrī, mīļākā leļļuteātra izrāde” (skolotāja Valentīna Kočkere), Elmāra Stivriņa darbs „Kaķis”  (konsultants K. Stivriņa), Priežmalas pamatskolas audzēknes Ainas Špeles darbs „Teātra aktieris” (skolotāja A.Reščenko). Konkursa laureātu darbu izstāde Rīgas domē būs apskatāma no 2012.gada 16.februāra līdz 5.martam.

Bērnu centrā izstādes dalībniekiem tika rīkots noslēguma pasākums, kura gaitā tika cildināti konkursa darbu autori un viņu skolotāji, kā arī pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta iespēja aplūkot visus konkursam iesniegtos darbus un noskatīties multfilmu, bet pedagogi smēlās jaunas idejas.

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izstādes apmeklētāji izteica daudz atzinīgu vērtējumu par konkursantu darbiem.

Pateicamies par piedalīšanos konkursā visiem dalībniekiem un novēlam radošu izaugsmi!