Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies mazo grantu konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”

Aglonas novada dome 2016.gada 1.jūnijā  izsludināja pieteikšanos mazo grantu konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”.
Atbilstoši nolikumam, projektu pieteikumu pieņemšana konkursam ilga līdz 2016.gada 15.jūnijam.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Projektu pieteikumus varēja iesniegt gan sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), kas darbojas Aglonas novada teritorijā, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam) – vismaz 3 cilvēku grupa, kas vēlas uzlabot dzīves vides kvalitāti Aglonas novada teritorijā. Viena projektu grupa varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Konkursa ietvaros atbalstāmie pasākumi: teritorijas labiekārtošana, ēkas remonts, izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana. Projektu īstenošanas laiks -  no 1.jūlija līdz 30.septembrim. Konkursa kopējais finansējums 2000,00 EUR.

Konkursam tika iesniegti 6 projekta pieteikumi: 3 pieteikumus iesniedza nevalstiskās organizācijas, 3- iniciatīvas grupas. Kopējais pretendentu pieprasītais finansējums ir 2714,43 EUR. Projekta pieteikumu vērtēšanai tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā, komisijas priekšsēdētājs Deniss Kuzņecovs. Komisija iepazinās ar projektu pieteikumiem, izvērtēja projektu aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un cik ilgu laiku katrs projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Komisija noskaidroja projektu atbalstītāju un potenciālo “labuma guvēju” skaitu iedzīvotāju vidū. Komisija projektu izvērtēšanas gaitā  piedāvāja samazināt projektu budžetus un vienojās par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu konkursam pieejamos līdzekļus.

Ņemot vērā, ka projekta kopējais finansējums ir 2000,00 EUR, kas ir mazāks par pretendentu pieprasītajām summām,  komisija nolēma atteikt finansējumu Aglonas novada senioru biedrības projektam “Tērpu iegāde Aglonas senioru kolektīvam”, sakarā ar to, ka 2016. gada 2. jūnijā Aglonas novada dome senioru biedrībai tērpu iegādei piešķīra līdzfinansējumu 500,00 EUR apmērā no pašvaldības budžeta. Komisija  nolēma atbalstīt biedrības “Mēs Grāveriem” projektu “Mēs par Grāveru kultūras attīstību”, iniciatīvas grupas “Rasaspērles” projektu “Vasaras prieks – ūdenī” , iniciatīvas grupas “Kaimiņi” projektu “Veidosim vidi sev apkārt” , iniciatīvas grupas “Ja ne es, kas tad?” projektu “Mēs savas mājas saimnieki”, biedrības “Ilzes krasti” projektu “Informatīvā stenda atjaunošana Priežmalē”. Ar projektu īstenotājiem tiks slēgts līgums par projektu īstenošanu.

Sīkāka informācija pie konkursa koordinatores Inetas Valaines (e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv vai pa t. 29188350.