Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzies Mazo Grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”

6. janvārī Līvānu kultūras namā notika nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” īstenotā Mazo Grantu projektu konkursa ‘’Iedzīvotāji veido savu vidi 2014’’ noslēguma pasākums. Ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu finansiālo atbalstu, kopumā konkursa ietvaros tika realizēti 22 projekti. Maksimālais finansējums vienam projektam bija 400 EUR. Vairāku projektu realizācijai tika piesaistīts arī pašu īstenotāju līdzfinansējums. Projektu rezultāta tika izveidoti un aprīkoti bērnu rotaļu laukumi māju pagalmos, remontētas telpas un iekārtotas sporta zāles, iegādāts sporta inventārs, sakopta vide un iegādāti darba rīki, darināti skatuves tērpi un to aksesuāri, kā arī popularizētas Latgalei raksturīgās tradīcijas.

Aglonas novadā projektus realizēja un pasākumā piedalījās iedzīvotāju iniciatīvas grupas ‘’Vietējie’’, ‘’Jaudzemu iela 2’’, ‘’Priežmalas aktīvisti’’ un biedrības ‘’Alksniena’’, ‘’Mēs Grāveriem’’. Preiļu novadā – biedrības ‘’Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs’’, ‘’Likteņa ceļš’’, ‘’Sabiedriskais centrs ‘’Aizkalne’’’’, slāvu kultūras biedrība ‘’Raduga’’ un iedzīvotāju iniciatīvas grupa ‘’Mūžības avots’’. Vārkavas novadu pārstāvēja Pilišku ciema iedzīvotāju grupa, iedzīvotāju iniciatīvas grupas ‘’Sudobri’’ un ‘’Sābri’’. Līvānu novadā bija vislielākais atbalstīto un realizēto projektu skaits. Ar savu veikumu pasākuma dalībniekus iepazīstināja folkloras kopa ‘’Ceiruleits’’, biedrības ‘’Latgales tematiskie ciemi’’, ‘’Baznīca – mūsu ciema dvēsele’’, ‘’Baltā māja’’, iedzīvotāju iniciatīvas grupas ‘’Godu saimnieces’’, ‘’Kustība’’, ‘’Vietējie’’, ‘’Senatnes mantinieki’’ un Līvānu invalīdu sporta klubs ‘’Līdzās’’.

Pasākumā piedalījās un pateicības vārdus projektu īstenotājiem teica Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Projekta dalībnieki prezentēja paveiktos darbus gan stāstot un rādot fotogrāfijas, gan priecējot apmeklētājus ar dziesmām un dejām. Pasākuma dalībnieki izmēģināja deju soli kopā ar folkloras kopu ‘’Ceiruleits’’, acis priecēja deju kolektīva ‘’Asorti’’ meiteņu sniegums,ar savu aizrautību, skanīgajām balsīm un ritmisko deju soli visus patīkami pārsteidza jauniešu folkloras kopa ‘’Sudobri’’ un deju kolektīvs ‘’Līdejas’’. Ar aizkustinājumu tika uzņemts biedrības „Baltā māja” projekta dalībnieku priekšnesums.

Projektu īstenotāji saņēma nodibinājuma ‘’Viduslatgales Pārnovadu fonds’’ valdes priekšsēdētājas Valijas Vaivodes pateicības par realizētajiem projektiem un izteica cerību, ka turpmāk pašvaldības sniegs vēl lielāku atbalstu šāda veida Mazo grantu projektu konkursiem

Pasākuma noslēgumā klātesošajiem tika dota iespēja balsot par sev tīkamāko projektu. Vislielāko atbalstu un pārsteiguma balvu ar krietnu balsu pārsvaru ieguva Līvānu novada folkloras kopa ‘’Ceiruleits’’. Pirms mājupceļa, daloties savos iespaidos par padarīto, pasākuma dalībnieki baudīja fonda sarūpēto kafiju un cienājās ar gardajiem kliņģeriem.

  Informāciju iesniedza Valija Vaivode,  Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle

Informāciju un foto sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv