Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018”

Saturs atjaunots: 17.01.2019.

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldībām  Mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi ” organizē jau 5 gadus.  Fonda ļaudis kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un projektu realizētājiem  katra jaunā gada  sākumā pulcējas kādā no 4 novadiem, uz vienu  jauku un labi padarītu  darbu, projekta noslēguma pasākumu, šoreiz Pelēču pagastā.

Projektu konkursa būtība  ir veicināt radošu un inovatīvu  vietējo iedzīvotāju,  sabiedrisko organizāciju ideju realizāciju dzīvē.  Vēl lielāks gandarījums, ka visas jaukās idejas un labie darbi bija kā sveiciens  mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā!

Pagājušā gada aprīlī, kad tika  izsludināts projektu konkurss, saņēmām pa šiem gadiem vislielāko  projektu iesniegumu skaitu un tie bija - 44 projektu pieteikumi. Jāsaka , ka ar katru gadu projektu pieteikumu skaists pieaug un tas tikai liecina par iedzīvotāju lielo interesi paveikt labas un sabiedrībai derīgas lietas un šāda veida projektu nepieciešamību. Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 550. Konkursa nolikums paredz arī  pašu projekta īstenotāju vai atbalstītāju līdzfinansējumu, tādā veidā uzņemoties vēl lielāku atbildību par veiksmīgu projekta galarezultātu un  arvien vairāk iesaistot sabiedrību šajā procesā. Ideju  īstenošanā tiek ieguldīts arī liels brīvprātīgais darbs. Projektu konkursa mērķis ir sasniegts – visos četros novados  realizēti sabiedrībai noderīgi projekti. Visas jaukās idejas un labie darbi bija kā sveiciens  mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā!
Pasākuma ievadā apsveicināšanās  vārdus teica Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne. Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča  pateicās  pašvaldībām par sadarbību, uzticēšanos un finansiālo atbalstu šī projektu konkursa realizēšanā. Projektu īstenotāji prezentēja savu veikumu, bet pašdarbības kolektīvi priecēja ar saviem  priekšnesumiem.
Aglonas novadā šī projektu konkursa  rezultātā realizēti 5 projekti.  Biedrības „Spēkavots” projekta „Radošā studija”  ietvaros iegādāti darba materiāli un noorganizētas  10 dažādas interesantas   radošās darbnīcas Aglonas novada bērniem un jauniešiem (projekta vadītāja Vija Kovaļkova). Biedrības „Mēs Grāveriem” projekts  „Labie darbi Grāveru pagasta teritorijā Latvijas simtgadei” ļāva atjaunot koku aleju ar jaunām liepiņām  un uzlikt valsts karodziņus apgaismojuma stabos ne tikai Latvijas simtgadē, bet arī radot svinīguma sajūtu citos valsts svētkos (projekta vadītāja Ivita Platonova). Iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Grāveri” projektā  „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana” iegādājās un nomainīja baznīcas  lielās  ieejas durvis, veica kosmētisko apdari (projektu vadītāja Velta Pašķeviča). Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa „Jaunieši”, savā  projektā “Mēs – sava pagasta bērniem” izveidoja rotaļu laukumu daudzdzīvokļu mājas pagalmā un labiekārtoja teritoriju (projekta vadītāja Santa Timofejeva). Vides iniciatīvas grupas projekta ”Aglonas kapsētas sakopšana un savākšanas laukuma izveide” rezultātā  izveidots kapu atkritumu savākšanas laukums,  izvietoti konteineri un uzstādīts informatīvais stends un izgatavota informatīvā karte (projekta vadītāja Silvija Kotāne).
Līvānu novadā realizēt desmit projekti, Vārkavas novadā  četri un Preiļu novadā šajā gadā realizēti septiņi projekti.    Vairāk informācijas mājas lapā www.vlpf.lv
Kā katru gadu, tā arī šogad tika nominēts gada labākais projekts. Realizētos projektus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija visu četru novadu pārstāvji un trīs neatkarīgi eksperti. Vērtēšanas kritēriji- projekta ideja un   prezentācija. Mazo grantu projektu programmas “Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018″ Gada balvu ieguva  biedrība “Mēs – bibliotēkai” no Preiļiem – biļetes uz bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt…”. Skatītāju simpātijas balvu saņēma iedzīvotāju inicatīvas grupu “Ceiruleiši” no Līvāniem.
Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldībām par atbalstu, sadarbību un finansējuma nodrošinājumu Mazo grantu konkursam un projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot savas idejas, visiem pašdarbības kolektīviem par atraktīvo sniegumu. Paldies Pelēču pagasta  pārvaldei, Pelēču Kultūras nama pašdarbniekiem, kolektīvam  un tā  vadītājai Maijai Bricei par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma norises nodrošināšanu.

Informāciju iesniedza: Janīna Beča, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv