Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzies projekts „Radi pats!”

Septembrī Aglonas BJBLPC „Strops” veiksmīgi pabeidza projekta „Radi pats!” īstenošanu. Projekts tika īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, projekta „Radi pats!” finansējums bija 3999,11 EUR 100 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.


Jauniešu centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Projekta „Radi pats!” mērķis bija pilnveidot Aglonas novada jauniešu personību, uzņēmību un vispusīgu attīstību, īstenojot dažādas neformālās mācīšanās aktivitātes.
Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā veiksmīgi tika organizēts radošo jauniešu festivāls „Tādi esam!”, kurš guva lielu jauniešu atsaucību. Koncertuzvedumā jauniešu sniegums priecēja gan agloniešus, gan Aglonas ciemiņus. Tika organizētas divas jauniešu iniciatīvu akcijas „Mācāmies un darām!” ar mērķi labiekārtot apkārtējo vidi un ierīkot atpūtas vietu, izveidot sienas gleznojumu Aglonas BJBLPC „Strops”. Šo akciju rezultātā tapa vides objekts pie Aglonas BJBLPC „Strops”, kā arī Aglonas BJBLPC „Strops” apmeklētājus priecē jauniešu veidotais sienas gleznojums. Jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās meistardarbnīcās „Vasaras pieturas”, kuru mērķis bija apgūt mezglošanas, filcēšanas, darba ar vasku, tekstildarbu, dekoru izgatavošanas, floristikas prasmes. Notika divi praktisko apmācību cikli „Iniciatīva” – mūsdienu deju un radošās modelēšanas nodarbības. Jauniešiem bija iespēja apgūt salsas deju prasmi un darboties ar lego konstruktoriem. Projektā kopumā tika iesaistīti ap 100 Aglonas novada jauniešu. Projekta norises ilgums bija no 15.05.2015. līdz 15.09.2015.

Projekta aktivitātēs jaunieši mācījās radoši darboties, ieguva jaunas zināšanas, strādāja individuāli un grupās, attīstīja sadarbības un komunikācijas spējas, nodibināja jaunus kontaktus. Projekts „Radi pats!” veicināja jauniešu integrāciju sabiedrībā, jaunieši ieguva zināšanas par metodēm kā iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot neformālās izglītības metodes, iepazina labās prakses piemērus, tika apgūtas jaunas prasmes, veicināta sadarbība. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas projekta aktivitāšu  fotogrāfijas.

Paldies visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem! Paldies visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā!

Projekts “Radi pats!” (finansējuma līgums Nr. 4-33/22) īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Informāciju un foto iesniedza:  Lolita Kaļāne, projekta vadītāja