Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies projekts „Tu esi-Tu vari!”

Septembrī veiksmīgi tika pabeigta projekta „Tu esi – Tu vari!” īstenošana Aglonas novadā. Projekts tika īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, projekta „Tu esi – Tu vari!” finansējums bija 3500 EUR 100 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.
Jauniešu centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Projekta „Tu esi – Tu vari!” mērķis bija veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Aglonas novadam, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni un palielinot jauniešu centra sociālo lomu pašvaldībā.

Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, veiksmīgi tika izveidota integratīvā ekspozīcija „100 kadri Aglonas hronikā 1918-2018”, izstrādāts konkursa „Aglonas novada jauniešu gada balva 2016” nolikums, noorganizēta vides akcija „Dāvana Aglonai”, izveidota un tiešsaistē noorganizēta erudīcijas spēle 7.–9.klašu skolēniem „Aglona laiku lokos”, noorganizētas sešas radošās nodarbības “Jaunieši–bērniem”, Aglonas BJBLPC “Strops” tika izveidota un aprīkota jauniešu tikšanās telpa “Šūna”, tika iegādāts biljarda spēles komplekts un nodrošināta jauniešiem un bērniem biljarda spēles pieejamība jauniešu tikšanās telpā. Projektā kopumā tika iesaistīti aptuveni 100 Aglonas novada jaunieši. Projekta norises ilgums bija no 20.04.2016. līdz 20.09.2016.

Projekta aktivitātēs jaunieši mācījās radoši darboties, ieguva jaunas zināšanas, strādāja individuāli un grupās, attīstīja sadarbības un komunikācijas spējas, nodibināja jaunus kontaktus. Projekts „Tu esi- Tu vari!” veicināja jauniešu integrāciju sabiedrībā, jaunieši ieguva zināšanas par metodēm kā iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot neformālās izglītības metodes, iepazina labās prakses piemērus, tika apgūtas jaunas prasmes, veicināta sadarbība.

Paldies visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem! Paldies visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā!

Projekta vadītāja Lolita Kaļāne