Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies projekts “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”

Aglonas Kultūras centrs ir novada kultūras iestāde, kurā lielākos vai mazākos notikumos pulcējas visa novada iedzīvotāji un viesi. Tiek organizēti Valsts svētku pasākumi, Aglonas novada „Gada cilvēks”, dažādi tradicionālie pasākumi, tematiskie pasākumi, ne tikai amatierkolektīvu koncerti, bet arī profesionālu mākslinieku koncerti, teātra, leļļu izrādes bērniem un pieaugušajiem, balles. Telpas izmanto uzņēmumu kolektīvi un pagasta iedzīvotāji privātu pasākumu organizēšanai. Kultūras centrā darbojas vēlēšanu iecirknis, notiek semināri, iedzīvotāju sapulces, tikšanās. Ikdienā darbojas 7 pašdarbības kolektīvi. Diemžēl, Aglonas kultūras centra skatuves aprīkojums, aizkari un tehniskais nodrošinājums jau bija novecojis un nespēja pildīt savas funkcijas.

Tāpēc 2018. gada 15. februārī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2204-000004.

Projekta mērķis: Veicināt ilgtspējīgu kultūras dzīves attīstību un uzlabot jau esošo kultūras pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot novecojušo un standartiem neatbilstošo materiāltehnisko bāzi Aglonas novada Aglonas pagastā.

Projektā īstenotās aktivitātes:
Tika iegādāts un uzstādīts:
1. Skaņas aparatūra (mikrofoni, statīvi, transporta kastes, USB/CD atskaņotājs, profesionāls transformators, projektors un motorizēts ekrāns) – 5318,10 EUR.
2. Skatuves aizkari (priekškara specializēts mehānisms, gaismu, sofīšu un kulišu līnijas, manteļsofītes piekares līnija, priekškars, manteļsofīte, sofes, kulise skatuves priekšplānā, fons) – 11335,62 EUR.
3. Skatītāju krēsli – Aglonas novada domes līdzfinansējums 5587,18 EUR.

Projekta kopējās izmaksas 22846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 16595,05 EUR, publiskais finansējums 14935,55 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 7911,41 EUR.

Aglonas kultūras nams, logo

Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Fotoieskats:

Informāciju iesniedza:
Gunta Gulbe – Kalvāne,
projekta “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” vadītāja