Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzies projekts “Esi aktīvs un radošs Aglonā”

Martā noslēdzās projekts Nr. 18-03-AL21-A019.2205-000001  “Esi aktīvs un radošs Aglonā”.


Projekta mērķis: brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Aglonas novadā, sekmējot saturīga pakalpojumu klāsta pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu.
Lai uzlabotu saturīgas, aktīvas un radošas Aglonas novada bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika aktivitātes, projekta ietvaros Aglonas BJBLPC ’’Strops’’ tika papildināta materiāltehniskā bāze ar inovatīvām galda spēlēm, kinētiskajām smiltīm, LEGO konstruktoriem, IGLU klučiem, mūzikas instrumentiem, televizoru, spēļu konsoli un sēžammaisiem. Sporta zālei tika iegādāti Tatami matrači, trenažieris, hanteles un mūzikas centrs, kā arī brīvprātīgi novadīta nodarbība Jaukto cīņu sportā.
Projekta kopējās izmaksas 13207,64 EUR, attiecināmās izmaksas 13207,64, publiskais finansējums 11886,87 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 1320,76.
FOTOGALERIJA

Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm .

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, projekta “Esi aktīvs un radošs Aglonā”  vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS