Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzies projekts “Mans prāts ir brīvs- esmu brīvprātīgais!”

Saturs atjaunots: 22.05.2019.

Ir noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros realizētais projekts  “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 28. maijs – 2019. gada 31. maijs.
Projekta budžets – 3276.89 EUR pilnā apmērā tiek finansēts no Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam.
Ir sasniegs projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” mērķis – izveidota jauniešu brīvprātīgā darba sistēma Aglonas novadā, lai popularizētu brīvprātīgo darbu Aglonas novadā un Latvijā.
Projekta ietvaros ir noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novadu, kura laikā apmeklēts Jaunatnes multifunkcionālais centrs „Kubs”, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs, Teiču dabas rezervāts.
Notikuši trīs praktiskie semināri ar mājaslapas www.brīvprātīgie.lv  vadītāju Intu Teterovski, par Eiropas brīvprātīgo darbu ar Ievu Upesleju (Tukuma jauniešu centrs), par saskarsmi, komunikāciju, laika menedžmentu brīvprātīgajā darbā ar Ilutu Arbidāni.
Noticis jauniešu forums “Aglonas novada jauniešu brīvprātīgā darba sistēma.”
Izstrādāti un apstiprināti noteikumi „Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Aglonas novadā”, izgatavotas brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņas.
Izgatavoti t-krekli, pildspalvas, nozīmītes, blociņi gan projekta publicitātes nodrošināšanai, gan brīvprātīgā darba veicēju atpazīšanai. Dizainu brīvprātīgi izstrādājusi Inta Valaine, sniedzot papildus pievienoto vērtību izgatavotajiem publicitātes materiāliem.
Paldies jauniešiem, kas piedalījās! Lai sistēma strādā un darbi veicas!

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste, projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS