Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēdzies projekts – Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2015. gada 19. marta protokolu Nr. 162, apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu Nr.2.63 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros”.

Projekts tika iesniegts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā „ Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ar mērķi papildināt zivju resursus ar līdaku mazuļiem un veicināt zivsaimniecības attīstību Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros.

Galvenā projekta aktivitāte – līdaku mazuļu ielaišana Ilzas (Aglonas pagasts) un Saviņu (Grāveru pagasts) ezeros.

Rezultātā bija plānots šo ezeru zivju krājumus papildināt ar 8000 gabaliem līdaku mazuļiem, bet kā skaidro zivju piegādātājs, sakarā ar silto rudeni tika kavēta zivju nozveja, tāpēc plānotais zivju mazuļu daudzums netika piegādāts. Kopā tika piegādāti 3860 gabali līdaku zivju mazuļu ( Ilzas ezerā viss plānotais daudzums – 3000 gab., Saviņu ezerā – 860 gab.,).

Projekta kopējās izmaksas 1307,77 EUR (ar PVN), Aglonas novada domes līdzfinansējums ir PVN izmaksas jeb 226,97 EUR no projekta kopējām izmaksām.

Tirgus izpētes rezultātā līdaku mazuļus piegādāja SIA “Dāmas zivju audzētava”.

Visas projektā plānotās aktivitātes tika realizētas līdz 2015. gada. 30. oktobrim.

Fotogalerija

Informāciju iesniedza: Anita Podskočija, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv