Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies vēl viens mācību gads

Es šodien jums dāvinu prieku, To prieku ko vasara sniedz,
Kas šūpojas koku zaros Un saulei ar aci miedz.
Es dāvāšu prieku ko putni, No bērzu galotnēm dzied.
Ko cīruls uz spārniem nes gaisos Un ķīvītes pļavās ko kliedz.
Vai tādēļ man prieka kļūs mazāk, Ja šodien to dāvāšu jums?
Nu pastiep roku un saņem, Tas visiem mums pietiksies.
Es šodien jums dāvinu prieku,
Ko daba par velti man sniedz.

Smaržo ceriņi, ābeles apber zemi ar balto ziedu sniegu… Noslēdzies 2020./2021. mācību gads. Laiks iebrien vasarā….. Vasaras brīvlaikā, krāsim saules enerģiju, baudīsim ūdens atsvaidzinošos glāstus, gūsim labas emocijas no dabas .

PALDIES! Jums vecāki, par atbalstu, sapratni un iecietību visā šajā satrauktajā laikā! Paldies par spēju pārkārtot ikdienu tā, lai varētu būt līdzās saviem bērniem un rūpēties ne tikai par sadzīvi, bet arī par bērna garīgo un fizisko labsajūtu, par nodrošināšanu ar nepieciešamajiem mācību un tehniskajiem līdzekļiem.

PALDIES! Skolēniem par spēju mācīties attālināti, par radošiem darbiem un atbildību, ar kādu tie tika veikti, par pacietību un neatlaidību, par paklausību un cītību, un par situācijas izpratni!

PALDIES! Skolotājiem par pacietību, par radošumu un motivāciju neapstāties, sekot līdzi novitātēm jebkurā jomā.

Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un vecākiem! Ja nevarējām mainīt apstākļus, mainījām attieksmi pret apstākļiem. Lai mums visiem enerģija, radošums un apņēmība sekmīgam mācību darbam nākošajā mācību gadā! Lai jums izdodas veselīgi atpūsties, izbaudīt saulainu vasaru un septembrī tiksimies skolā!

Sargāsim sevi un citus!

Cieņā skolas direktore Lidija Šatilova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv