Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēgusies bērnu dienas nometne “Jūtu pasaule”

Projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” (identifikācijas Nr. 9.2.4.2./16/I/002), kura mērķis ir  uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, ietvaros Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” Aglonas vidusskolā organizēja 2018. gada 25.-29. jūnijā  bērnu dienas radošo, izglītojošo, atpūtas nometni  “Jūtu pasaule”.

Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un pusaudžu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, veicināt garīgās veselības saglabāšanu bērniem, pilnveidot psihoemocionālo vidi, praktizējot radošās un fiziskās aktivitātes, veicināt veselīga uztura paradumu veidošanos.

Nometnē piedalījās 20 bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometne ilga  5 dienas  no plkst. 10.00 līdz 14.00. Nometnē tika organizētas divas tējas pauzes.

Dienas vasaras nometnē notika radošas, izzinoši – izglītojošas un aktīvās nodarbības. Dienas vasaras nometnē bērni apguva daudzas un dažādas jaunas prasmes un iemaņas, zināšanas, kas noderēs dažādās dzīves situācijās, ieguva daudz jaunu draugu, izprata savstarpējo cieņu, uzlaboja komunicēšanās prasmi, ieguva daudz jaunu, patīkamu iespaidu. FOTOGALERIJA

Visi nometnes dalībnieki izteica vēlmi piedalīties līdzīgā nometnē arī nākamajā gadā.

Nometnē pavadītais laiks būs viens no spilgtākajiem vasaras iespaidiem!

Informāciju iesniedza: Lolita Kaļāne, nometnes vadītāja p.i.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv