Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēgušies būvdarbi uz atsevišķiem pašvaldības autoceļiem

Sadarbības projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros noslēgušies būvdarbi uz pašvaldības autoceļiem S-1 Šķeltova-Pildiģi-Krīviņi 0,000-0,304 km, S-20 Šķeltova-Birztala-Ūdenstornis 0,000-0,096 km (Šķeltovas pagasts) un K-8 Priežmala – Zaharišķi 0,030-0,770 km (Kastuļinas pagasts), objekti pieņemti ekspluatācijā.


Būvdarbus abos objektos veica SIA Krustpils” pēc SIA “Myzone” izstrādātajiem būvprojektiem, būvuzraudzību veica  SIA “VTV 14”.
Līdz 2019. gada beigām plānots pieņemt ekspluatācijā pašvaldības autoceļu A-3  Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0,000-2,820 km, 3,900 km -8,880 km=7,800 km (Aglonas novads, Aglonas pagasts) otro kārtu un objektu “Aglonas ielas 0,000-0,350 km pārbūve Aglonas pagastā Aglonas novadā”, šobrīd norit darbs pie izpilddokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas.
2020. gadā paredzēts noslēgt otrās kārtas būvdarbus uz pašvaldības autoceļa K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0,000-2,680 km (Kastuļinas pagasts), kur pamatojoties uz “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums un uzsākt Radošo industriju centra būvniecību Aglonā, Somersetas ielā 21/23.

Projekta vadošais partneris ir  Preiļu novada dome,  projekta sadarbības partneri ir Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome.

Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums- 644 448,23 EUR. Aglonas novada domes kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 735 345,17 EUR.
Kopumā plānots piesaistīt Aglonas novadam 1281439,51 EUR lielas  privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods  – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.)

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv