Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu pieņemšana

Kā informē “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu pieņemšana, kas noritēja no 4. jūnija līdz 6. jūlijam.


Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām un nodibinājumiem, kas programmai kopā iesniedza 56 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 98,4 tūkstošus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šie rādītāji pieauguši teju par 20%.

Vislielākais projektu atlases konkurss notiks pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā, Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 23 projekti, tiem pieprasot 37 986,75EUR.

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pieaugums (vairāk kā 50%) vērojams starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales NVO iesniegušas18 projektus, projektu aktivitātēm pieprasot 33 656,13 EUR.

Teju nemainīgs iesniegto projektu skaits palicis mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti 15 projekti, tai skaitā viens romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai pieprasīti 26 800,50 EUR.

Projekti iesūtīti no trīspadsmit Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijām.

Visaktīvākās projektu rakstītājas bijušas Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniegušas 24 projektus (pieprasot vairāk kā 40 tk EUR). Tām seko Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Preiļu un Krāslavas novadi iesnieguši pa 5 projektiem, Rēzeknes pilsēta – 4, Riebiņu, Ludzas un Viļānu novadi – 2, un pa vienam projektam iesūtīts no Viļakas, Dagdas, Aglonas, Kārsavas un Daugavpils novadu biedrībām.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .

Konkursa rezultāti tiks izvietoti š.g. 22.jūlijā Dienvidlatgales NVO atbalsta centra mājaslapā www.nvoc.lv un Latgales plānošanas reģiona portālā www.latgale.lv.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.2.5.-8-18) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Informāciju iesniedza:    Oskars Zuģickis,   DNVOAC koordinators Programmas vadītā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv